Flygspridning av beten med rabiesvaccin inleds intill den sydöstra gränsen

27.4.2011

<p>Flygspridningen av beten med rabiesvaccin avsedda för små rovdjur inleds denna vår torsdagen den 28 april 2011 intill den sydöstra gränsen. Spridningarna tar cirka två veckor. Flygningar utförs dagligen mellan klockan 7 och 21. Med spridning av vaccinbeten vill man förhindra att rabies bland vilda djur eventuellt sprids till Finland.</p>

Under flygspridningarna fälls 80 000 vaccinbeten intill den sydöstra gränsen. Betena sprids med undantag av vattendragen över en 25–30 km bred zon som sträcker sig från Tohmajärvi i höjd med Värtsilä till Vederlax och vidare längs sydkusten ända fram till Pyttis. Spridning sker över en areal på sammanlagt 5000 km², av vilken 1000 km² är vattendrag.

Vaccinbetena som används vid flygspridning är cirka 5 x 4,5 x 1,5 cm stora bruna kuber på cirka 30 gram och har en stark lukt av fiskextrakt. Vaccinerna i betena innehåller försvagat rabiesvirus som är ofarligt för djur.

Det är bäst att lämna betena i fred i terrängen. En person som fått vaccin på slemhinnorna i munnen eller ögonen eller i ett öppet sår, skall omsorgsfullt skölja partierna i fråga med vatten och vid behov tvätta dem med tvål och vatten och uppsöka hälsocentralen.

Finland har officiellt varit ett rabiesfritt land allt sedan år 1991. Förekomsten av rabies följs fortlöpande upp med analyser av prov från frilevande djur. I vaccineringsområdet med närområden undersöks också små rovdjur i avsikt att följa upp vaccinbetenas effekt. År 2010 undersöktes sammanlagt 445 frilevande djur för rabies. Merparten av dem var mårdhundar och rävar. Utöver dem undersöktes också 45 husdjur. Samtliga prover var negativa i fråga om rabies.

Om man i naturen stöter på en mårdhund, en räv eller något annat rovdjur som beter sig konstigt, bör man informera den kommunala veterinären, länsveterinären eller polisen om saken. De ser till att djuret levereras till Livsmedelssäkerhetsverket Evira för undersökning. Det är också viktigt att de rävar och mårdhundar och andra små rovdjur som fällts eller annars avlidit i vaccineringsområdet eller dess omedelbara närhet fås in för uppföljningsundersökningar. Proven sänds till Eviras forskningsenhet för produktionsdjur och vilt i Uleåborg. Undersökningarna är avgiftsfria.

Mer information om hur små rovdjur sänds in:
www.evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Provtagning och insändning av prover >
Små rovdjur
Mer information om rabies:
www.evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Gemensamma sjukdomar för flera arter > Rabies eller vattuskräck

Mer information ger:
Specialforskare Tiina Nokireki, Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi,
tfn 050 413 1687
Specialforskare Ulla-Maija Kokkonen, Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi,
tfn 050 5262065
Överinspektör Tiia Tuupanen, Enheten för djurens hälsa och välfärd,
tfn 0400 920 503

Teman: