Flygspridning av rabiesvaccin inleds

2.5.2006

<div>Flygspridningen av rabiesvaccin för små rovdjur genomförs denna vår vid gränsområdet i sydöstra Finland 2.5–10.5.2006. Genom att sprida ut vaccinbeten strävar man efter att förhindra en eventuell spridning av skogsrabies till Finland.</div>

Under flygspridningen fäller man ner 80 000 vaccinbeten vid det sydöstra gränsområdet. Betena sprids ut från Vederlax till Tohmajärvi samt längs sydkusten ända till Pyttis på ett ca 20–30 km brett område, sammanlagt på ett 4 000 km2 stort område.

De vaccinbeten som används vid flygspridningen är ca 4x4 cm stora och väger ca 20 gram. Vaccinet innehåller försvagat rabiesvirus, som är ofarligt för djuren.

Betena bör lämnas i fred i terrängen. En person som fått vaccin via munnen, ögonens slemhinnor eller via ett öppet sår skall tvätta de berörda partierna och uppsöka hälsovårdscentralen för säkerhets skull.

Vaccineringskampanjen har visat sig ha önskad effekt. Det har inte diagnostiserats ett enda fall av rabies hos mårdhundar, rävar eller hundar i vårt land på över femton år.

Om man upptäcker en mårdhund, räv eller annat rovdjur som beter sig konstigt i naturen, skall man meddela detta till en tjänsteveterinär, t.ex. till kommun- eller länsveterinären, som i sin tur sänder den avlivade eller döda djuret till Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) för undersökning. Undersökningarna är avgiftsfria.

Utöver kliniska misstankar följer man även med förekomsten av rabies och vaccinbetets effekt i synnerhet i vaccineringsområdet. Evira önskar också få de rävar och mårdhundar som fällts i vaccineringsområdet eller dess näromgivning för uppföljande undersökningar. Proverna sänds till Eviras regionenhet i Uleåborg.

Läs mera om rabies (på finska)

Ytterligare information:
Veterinär Miia Jakava-Viljanen, tfn 020 77 24587
Veterinärinspektör Tiia Tuupanen, tfn 020 77 24215

Teman: