Flygspridningar av beten med rabiesvaccin inleds intill den sydöstra gränsen

29.9.2010

<p>Flygspridningar av beten med rabiesvaccin avsedda för små rovdjur inleds denna höst intill den sydöstra gränsen torsdagen den 30 september 2010. Man försöker få spridningarna gjorda inom tre veckor. Flygningar utförs dagligen mellan klockan 7 och 21. Med spridning av vaccinbeten vill man förhindra att rabies bland vilda djur eventuellt sprider sig till Finland.</p>

Under flygspridningarna fälls 80 000 vaccinbeten intill den sydöstra gränsen. Betena sprids vattendragen undantagna över en 25–30 km bred zon som sträcker sig från Tohmajärvi i höjd med Värtsilä till Vederlax och vidare längs sydkusten ända fram till Pyttis. Spridning sker över en areal på sammanlagt 5000 km², av vilken 1000 km² är vattendrag.

Vaccinbetena som används vid flygspridning är cirka 5 x 4,5 x 1,5 cm stora bruna kuber på cirka 30 gram som har en stark lukt av fiskextrakt. Vaccinerna innehåller försvagat rabiesvirus som är ofarligt för djuren.

Det är bäst att lämna betena i fred i terrängen. En person som fått vaccin på slemhinnorna i munnen eller ögonen eller i ett öppet sår, skall omsorgsfullt skölja partierna i fråga med vatten och vid behov tvätta partierna med tvål och vatten och uppsöka hälsocentralen.

Rovdjuren undersöks fortlöpande med tanke på rabies. Om man stöter på en mårdhund, räv eller något annat rovdjur i naturen som beter sig konstigt, skall man informera den kommunala veterinären eller länsveterinären om saken. Veterinären ser till att djuret levereras till Livsmedelssäkerhetsverket Evira för undersökning.

Utöver djur som beter sig konstigt och som sänds in från fältet uppföljs förekomsten av rabies och vaccinbetenas effekt med hjälp av undersökningar av små rovdjur särskilt i vaccineringsområdet. Det är viktigt att de rävar och mårdhundar och andra små rovdjur som fällts eller annars avlidit i vaccineringsområdet eller dess omedelbara närhet fås in för uppföljningsundersökningar. Proven sänds till Eviras forskningsenhet för fisk- och vilthälsa i Uleåborg. Undersökningarna är avgiftsfria.

Mer information ger:
Sektionschef Miia Jakava-Viljanen, Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, tfn 050 351 0308
Överinspektör Miia Kauremaa, Enheten för djurhälsa och välfärd, tfn 0400 318 510

Teman: