Flygspridningar av rabiesvaccin inleds igen

20.9.2007

<div>Flygspridning av rabiesvaccinbeten avsedda för små rovdjur utförs denna höst intill den sydöstra gränsen under tiden 20.9 – 1.10.2007. Med spridning av sådana beten vill man förhindra att skogsrabies eventuellt sprids till Finland.</div>

Under flygspridningen fälls 80 000 vaccinbeten ned längs den sydöstra gränsen. Beten sprids ut från Virolahti till Tohmajärvi och längs sydkusten ända fram till Pyttis i en ca 25–35 km bred zon på ett sammanlagt 8 000 km2 stort område.

Vaccinbetena som används vid flygspridning är cirka 4x4x1 cm stora kuber på ca 20 gram. Vaccinerna innehåller försvagat rabiesvirus som är ofarligt för djuren.

Det är skäl att lämna betena i fred i terrängen. En person som fått vaccin på slemhinnorna i munnen, i ögonen, eller i ett öppet sår skall tvätta partierna i fråga och för säkerhets skull uppsöka hälsocentralen.

I Finland har vaccinbeten årligen sedan 1990 spridits i gränsområdet.

Sedan 2003 har spridningen skett två gånger per år - på våren och hösten. Inga fall av rabies har påträffats hos mårdhundar, rävar eller hundar under de senaste 17 åren.

Om man upptäcker en mårdhund, räv eller något annat rovdjur som beter sig konstigt i naturen, skall man informera en tjänsteveterinär såsom den kommunala veterinären eller länsveterinären om saken. Veterinären sänder i sin tur det avlivade eller avlidna djuret till Livsmedelssäkerhetsverket Evira för undersökning. Undersökningarna är avgiftsfria.

Utöver kliniska misstankar följer man också upp förekomsten av rabies och vaccinbetenas effekt särskilt inom vaccineringsområdet. Evira vill också få de rävar och mårdhundar som fällts i vaccineringsområdet eller dess näromgivning undersökta för att följa upp läget. Proverna sänds till Eviras forskningsenhet i Uleåborg.

Ytterligare information:
Veterinär Miia Jakava-Viljanen, Forskningsenheten för virologi, tfn 020 77 24587, 050 351 0308
Veterinärinspektör Sari Haikka, Enheten för djurhälsa och välmående, tfn 020 77 24215,
0400 922 715

 

Teman: