Flygspridningar av rabiesvaccin inleds

25.9.2006

<div>Flygspridning av rabiesvaccinbeten avsedda för små rovdjur utförs denna höst intill den sydöstra gränsen under tiden 25.9. – 8.10.2006. Med spridning av sådana beten vill man förhindra att skogsrabies eventuellt sprids till Finland</div>

Under flygspridningen fälls 80 000 vaccinbeten ned längs den sydöstra gränsen. Beten sprids ut från Virolahti till Tohmajärvi och längs sydkusten ända fram till Pyttis i en ca 20–30 km bred zon på ett sammanlagt 4 000 km2 stort område.

Vaccinbetena som används vid flygspridning är cirka 4x4 cm stora kuber på ca 20 gram. Vaccinerna innehåller försvagat rabiesvirus som är ofarligt för djuren.

Det är skäl att lämna betena i fred i terrängen. En person som fått vaccin på slemhinnorna i munnen, i ögonen, eller i ett öppet sår skall tvätta partierna i fråga och för säkerhets skull uppsöka hälsocentralen.

Vaccineringskampanjen har visat sig vara effektiv. I vårt land har inte registrerats ett enda fall av rabies hos mårdhundar, rävar eller hundar på över 15 år.

Om man upptäcker en mårdhund, räv eller något annat rovdjur som beter sig konstigt i naturen, skall man informera en tjänsteveterinär såsom den kommunala veterinären eller länsveterinären om saken. Veterinären sänder i sin tur det avlivade eller avlidna djuret till Livsmedelssäkerhetsverket Evira för undersökning. Undersökningarna är avgiftsfria.

Utöver kliniska misstankar följer man också upp förekomsten av rabies och vaccinbetenas effekt särskilt inom vaccineringsområdet. Evira vill också få de rävar och mårdhundar som fällts i vaccineringsområdet eller dess näromgivning undersökta för att följa upp läget. Proverna sänds till Eviras forskningsenhet i Uleåborg.

Mer information ger:

Veterinär Miia Jakava-Viljanen, Evira/Avdelningen för forskning i djursjukdomar och livsmedel/Forskningsenheten för virologi, tfn 020 77 24587

Direktör Riitta Maijala, Evira/Avdelningen för kontroll av livsmedel och veterinärvård/Enheten för djurhälsa och välmående, tfn 020 77 24210

Teman: