Flygspridningen av beten med rabiesvaccin inleds intill den sydöstra gränsen 26.9.2012

25.9.2012

<br /> <br />

Flygspridningen av beten med rabiesvaccin avsedda för små rovdjur inleds på onsdagen 26.9.2012 intill den sydöstra gränsen. Meningen är att flygspridningen skall vara slutförd inom fyra veckor. Flygningar utförs dagligen mellan klockan 6 och 21. Med utspridning av vaccinbeten vill man förhindra att rabies bland vilda djur eventuellt sprider sig till Finland.

Vaccineringsområdet

Beten sprids ut intill den sydöstra gränsen över en 40 km bred zon som sträcker sig från Ilomants till Vederlax och vidare i form av en 20 km bred zon längs sydkusten fram till Pyttis. Spridning sker över en areal på sammanlagt cirka 10 000 km2. Under flygspridningen fäller man ned sammanlagt 180 000 vaccinbeten.

Beten fälls inte ned på gårdsplaner, i tätorter eller i vattendrag. Om ett bete fallit ned intill bosättning, kan man förflytta betet till ett skogsbryn eller någon annan skyddad plats med hjälp av skyddshandskar. Det är bäst att lämna betena i fred i terrängen så, att de små rovdjuren inte lämnar betena oätna på grund av människolukt.

Vad göra i olycksfall av exposition för vaccinvirus

Vaccinbetena som används vid flygspridning är cirka 5 x 4,5 x 1,5 cm stora bruna kuber på cirka 30 gram som har en stark lukt av fiskextrakt. Vaccinet i betena är i flytande form inuti i en foliekapsel. Vaccinerna innehåller försvagade rabiesvirus som är ofarliga för djuren.

En person som fått vaccin inifrån folieskalet på slemhinnorna i munnen, näsan eller ögonen skall omedelbart skölja de kontaminerade partierna med rikliga mängder vatten i 15 minuters tid. En person som fått vaccin i öppna sår eller på skadad hud skall tvätta såren med rikliga mängder vatten och tvål i 15 minuters tid och därefter rengöra såren med 70 %:ig alkohol. Därefter är det bäst att kontakta hälsocentralen.

Fler döda små rovdjur önskas in för rabiesundersökningar

I vaccineringsområdet med närområden undersöks små rovdjur i avsikt att följa upp vaccinbetenas effekt. Särskilt från det nyaste vaccinationsområdet i Norra Karelen önskas mer än gärna fler kroppar av rävar och mårdhundar in som prov. Från jägarna i sydöstra Finland och östra delen av Södra Savolax krävs också fler prover. Proven sänds till Eviras forskningsenhet för produktionsdjurs- och vilthälsa i Uleåborg. Undersökningarna är avgiftsfria och det samma gäller insändning av prov som paket via Matkahuolto.

Mer information om hur små rovdjur sänds in

Mer information om rabies

Bilder på vaccinbeten

Karta över vaccineringsområdet

Internationella rabiesdagen firas den 28 september 

Mer information ger:
Specialforskare Christine Ek-Kommonen, tfn 050 5143926 (flygspridningen av beten med rabiesvaccin och rabies diagnostik)
Överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348 (bekämpning av rabies)
Forskare Marja Isomursu, tfn 040 512 1248 (rabies provtagning och små rovdjur)Teman: