Flygspridningen av beten med rabiesvaccin inleds intill den sydöstra gränsen

29.9.2011

<p>Flygspridningen av beten med rabiesvaccin avsedda för små rovdjur inleds denna höst fredagen den 30 september 2011 intill den sydöstra gränsen. Meningen är att flygspridningen skall vara slutförd inom fyra veckor. Flygningar utförs dagligen mellan klockan 7 och 20. Med utspridning av vaccinbeten vill man förhindra att rabies bland vilda djur eventuellt sprider sig till Finland.</p>

Denna höst har vaccinbetesområdet breddats till följd av rabiesfallet som konstaterades i ryska Karelen. Beten sprids med undantag av vattendragen ut över en 40 km bred zon som sträcker sig från Ilomants till Vederlax och vidare i form av en 20 km bred zon längs sydkusten fram till Pyttis. Spridning sker över en areal på sammanlagt cirka 10 000 km 2. Under flygspridningen fäller man ned sammanlagt 180 000 vaccinbeten.

Vaccinbetena som används vid flygspridning är cirka 5 x 4,5 x 1,5 cm stora bruna kuber på cirka 30 gram som har en stark lukt av fiskextrakt. Vaccinerna i betena innehåller försvagade rabiesvirus som är ofarliga för djuren.

Det är bäst att lämna betena i fred i terrängen så, att de små rovdjuren inte lämnar betena oätna på grund av människolukt. Om en person av misstag rör vid folien som ett djur bitit hål i och exponeras för vaccinet t.ex. via sår på händerna, genom att vaccin hamnar i munnen eller på ögonens slemhinnor, skall partierna i fråga omsorgsfullt sköljas med vatten och vid behov tvättas med tvål. Därefter är det bäst att kontakta hälsocentralen.

Finland har officiellt varit ett rabiesfritt land allt sedan år 1991. Förekomsten av rabies följs fortlöpande upp med analyser av prov från frilevande djur. I vaccineringsområdet med närområden undersöks också små rovdjur i avsikt att följa upp vaccinbetenas effekt. År 2010 undersöktes sammanlagt 445 frilevande djur med tanke på rabies. Merparten av dem var mårdhundar och rävar. Utöver dem undersöktes också 45 husdjur. Samtliga prover var negativa i fråga om rabies.

Om man i naturen stöter på en mårdhund, en räv eller något annat rovdjur som beter sig konstigt, skall man informera den kommunala veterinären, länsveterinären eller polisen om saken. De ser till att djuret levereras till Livsmedelssäkerhetsverket Evira för undersökning. Det är också viktigt att de rävar och mårdhundar och andra små rovdjur som fällts eller annars avlidit i vaccineringsområdet eller dess omedelbara närhet fås in för uppföljningsundersökningar. Proven sänds till Eviras forskningsenhet Produktionsdjurs- och vilthälsa i Uleåborg. Undersökningarna är avgiftsfria.

Mer information om hur små rovdjur sänds in (Evira)
Mer information om rabies (Evira)

Mer information ger:
Specialforskare Tiina Nokireki, forskningsenheten Djursjukdomsvirologi, tfn 050 413 1687 Specialforskare Ulla-Maija Kokkonen, forskningsenheten Djursjukdomsvirologi, tfn 050 526 2065 Överinspektör Tiia Tuupanen, enheten Djurens hälsa och välfärd, tfn 040 489 3348

Teman: