Flygspridningen av beten med rabiesvaccin intill den sydöstra gränsen börjar

17.9.2014

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira inleder flygspridningen av rabiesvaccinbeten intill den sydöstra gränsen den&nbsp;22 september.&nbsp;Sammanlagt fällts 180 000 vaccinpaket avsedda för små rovdjur.&nbsp;</p>

Avsikten med den årliga spridningen är att hindra sylvatisk rabies, som förekommer hos vilda djur, från att spridas till Finland.

Beten sprids ut intill den sydöstra gränsen i en cirka 40 kilometer bred zon från Ilomants till Vederlax, samt i en 20 kilometer bred zon längs sydkusten från östgränsen till Pyttis. Flygspridningen sker över en areal på sammanlagt cirka 10 000 kvadratkilometer. Flygningarna sker dagligen kl. 7–21 under cirka fem veckors tid. Spridningen startar från de norra delarna av området.

Lämna betena i fred i terrängen

Betena fälls ned från ett flygplan med 60–70 meters mellanrum. De fälls inte på gårdsplaner, i tätorter eller i vattendrag.

”Om ett bete har fallit ned nära bebyggelsen kan man med skyddshandskar förflytta det till skogskanten eller någon annan skyddad plats. Betena ska lämnas i fred i terrängen så att de små rovdjuren inte lämnar betena oätna på grund av människolukt. Om man hittar rikligt med beten på ett mycket litet område är det bäst att informera Evira om saken”, förklarar specialforskare Tiina Nokireki vid Evira.

Vaccinbetena som används vid flygspridning är cirka 5 x 4,5 x 1,5 cm stora bruna bitar på cirka 30 gram som har en stark lukt av fiskextrakt. Inne i betena finns försvagat rabiesvirus i flytande form i en foliekapsel. En person som fått vaccin inifrån folieskalet på slemhinnorna i munnen, näsan eller ögonen skall omedelbart skölja de kontaminerade partierna med rikliga mängder vatten i 15 minuters tid. En person som fått vaccin i öppna sår eller på skadad hud skall tvätta såren med rikliga mängder vatten och tvål i 15 minuters tid och därefter rengöra såren med 70 procentig alkohol. Därefter ska man kontakta hälsocentralen.

Det är skäl att hålla hundarna borta från vaccinbetena, eftersom vissa hundar som ätit av vaccinkapslarna har drabbats av kräkningar eller illamående. Om man misstänker att ett vaccinbete gett en hund biverkningar, skall man lämna en anmälan om biverkningen till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Utspridningen av vaccin hindrar inte plockning av bär och svamp i vaccineringsområdet.

Sänd små rovdjur till uppföljningsundersökningar

Det är viktigt att de rävar och mårdhundar och andra små rovdjur, som fällts eller annars avlidit i vaccineringsområdet eller dess omedelbara närhet, sänds till Evira för uppföljningsundersökningar. Med hjälp av djurprover följer man upp hur täckande vaccinskyddet är och också en eventuell förekomst av rabies. Proverna sänds in till Eviras forskningsenhet för produktionsdjurs- och vilthälsa i Uleåborg. Undersökningarna är avgiftsfria och det samma gäller insändningen av prover som paket via Matkahuolto.

Om man i naturen stöter på en mårdhund, en räv eller något annat rovdjur som beter sig konstigt, skall man omedelbart lämna en anmälan om detta till den kommunala veterinären, länsveterinären eller polisen, som ser till att djuret levereras till Evira för undersökning.

Finland har officiellt varit ett rabiesfritt land sedan år 1991. År 2013 undersöktes sammanlagt 893 vilda djur med tanke på rabies. Största delen av dem var mårdhundar och rävar. Utöver dem undersöktes också 43 husdjur. Samtliga prover var negativa i fråga om rabies.

Läs mera:
Rabies eller vattuskräck
Sänd små rovdjur för rabiesuppföljning
Biverkningar av veterinärmedicinska läkemedel (Fimea)

Mer information:
specialforskare Tiina Nokireki, tfn 050 413 1687 (flygspridning och rabiesdiagnostik)
överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348 (bekämpning av rabies)
specialforskare Marja Isomursu, tfn 040 512 1248 (undersökning av små rovdjur)

Teman: