Flygspridningen av beten med rabiesvaccin intill den sydöstra gränsen inleds

25.9.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira inleder denna höst flygspridningen av rabiesvaccinbeten intill den sydöstra gränsen den 26 september 2013. Beten sprids dagligen ut i cirka fyra veckors tid klockan 7-21. Med utspridning av vaccinbeten vill man förhindra att sylvatisk rabies som förekommer hos vilda djur eventuellt sprider sig till Finland.</p>

Beten sprids ut intill den sydöstra gränsen över en 40 km bred zon som sträcker sig från Ilomants till Vederlax och vidare i form av en 20 km bred zon längs sydkusten fram till Pyttis. Spridning sker över en areal på sammanlagt cirka 10 000 km2. Under flygspridningen fäller man ned sammanlagt 180 000 vaccinbeten.

Lämna betena i fred i terrängen

Beten fälls ned från ett flygplan med 60–70 meters mellanrum. Beten fälls inte ned på gårdsplaner, i tätorter eller i vattendrag. Om ett bete fallit ned intill bosättning, kan man förflytta betet till ett skogsbryn eller någon annan skyddad plats med hjälp av skyddshandskar. Det är bäst att lämna betena i fred i terrängen så, att de små rovdjuren inte lämnar betena oätna på grund av människolukt. Om rikliga mängder beten påträffas inom ett mycket litet område, är det bäst att informera Evira om saken.

Vaccinbetena som används vid flygspridning är cirka 5 x 4,5 x 1,5 cm stora bruna bitar på cirka 30 gram som har en stark lukt av fiskextrakt. Vaccinet i betena är i flytande form inuti i en foliekapsel. Vaccinerna innehåller försvagade rabiesvirus.

Det är skäl att hålla hundarna borta från vaccinbetena. Betena är vanligen inte farliga för hundar, men vissa hundar har efter att ha ätit en vaccinkapsel börjat kasta upp eller annars må dåligt. Om man misstänker att ett vaccinbete gett en hund biverkningar, skall man lämna en anmälan om biverkningen till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

En person som fått vaccin inifrån folieskalet på slemhinnorna i munnen, näsan eller ögonen skall omedelbart skölja de kontaminerade partierna med rikliga mängder vatten i 15 minuters tid. En person som fått vaccin i öppna sår eller på skadad hud skall tvätta såren med rikliga mängder vatten och tvål i 15 minuters tid och därefter rengöra såren med 70 procentig alkohol. Därefter är det bäst att kontakta hälsocentralen.

Utspridningen av vaccin hindrar inte plockning av bär och svamp i vaccineringsområdet.

Lämna en anmälan om suspekta djur till myndigheterna

Förekomsten av rabies följs fortlöpande upp med hjälp av undersökningar av prover från vilda djur. Om man i naturen stöter på en mårdhund, räv eller något annat rovdjur som beter sig konstigt, skall man omedelbart lämna en anmälan om detta till den kommunala veterinären, länsveterinären eller polisen, som ser till att djuret levereras till Evira för undersökning.

Fällda eller döda djur från vaccineringsområdet in för sjukdomsuppföljning

Det är viktigt att de rävar och mårdhundar och andra små rovdjur, som fällts eller annars avlidit i vaccineringsområdet eller dess omedelbara närhet, sänds in till Evira för uppföljningsundersökningar. Med hjälp av djurprover följer man upp hur täckande vaccinskyddet är och också en eventuell förekomst av rabies. Proverna sänds in till Eviras forskningsenhet för produktionsdjurs- och vilthälsa i Uleåborg. Undersökningarna är avgiftsfria och det samma gäller insändningen av prover som paket via Matkahuolto.

Finland har officiellt varit ett rabiesfritt land allt sedan år 1991. År 2012 undersöktes sammanlagt 672 vilda djur med tanke på rabies. Största delen av dem var mårdhundar och rävar. Utöver dem undersöktes också 36 husdjur. Samtliga prover var negativa i fråga om rabies.

Mer information om hur små rovdjur sänds in:
www.evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Provtagning och insändning av prover > Små rovdjur

Mer information om rabies:
www.evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Gemensamma sjukdomar för flera arter > Rabies eller vattuskräck

Fimea: Biverkningar av veterinärmedicinska läkemedel
http://www.fimea.fi/

Mer information ger:
Specialforskare Tiina Nokireki, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, tfn 050 413 1687 (flygspridningar och rabiesdiagnostik)

Överinspektör Tiia Tuupanen, Enheten för djurens hälsa och välfärd, tfn 040 489 3348 (bekämpning av rabies)

Teman: