Förbjudet att använda färgämnet E 128

31.7.2007

<div>Det är förbjudet att använda färgämnet E 128, dvs. Röd 2G, i livsmedel. EU-förordningen om detta trädde i kraft lördagen den 28.7. Ämnet förbjöds på grund av att det enligt en ny säkerhetsbedömning som publicerades i juli inte anses vara säkert att använda.</div>

E 128 är till sin struktur en azofärg som i kroppen omvandlas till främst anilin.  Anilin har konstaterats ha både genotoxiska (skadar arvsmassan) och carcinogena (orsakar cancer) egenskaper.  Säkerhetsbedömningen av Röd 2G är baserad på säkerhetsbedömningen av anilin.

Användningen av den här färgen i livsmedel har varit mycket begränsad.  Ämnet har fått användas bara i två produktgrupper:  i frukostkorvar, som innehåller minst 6 % spannmål, och i hamburgarbiffar, som innehåller minst 4 % vegetabiliska produkter och/eller spannmålsprodukter.

Livsmedel som innehåller Röd 2G får inte mera tillverkas eller överlåtas till försäljning, men de produkter som redan finns på marknaden får säljas.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har påbörjat en systematisk ny bedömning av alla godkända livsmedelstillsatser.   Färgämnena är den första grupp som bedöms på nytt. Målet är att bedömningarna ska slutföras under år 2007.

EFSA:s säkerhetsbedömning
http://www.efsa.europa.eu/en/science/afc/afc_opinions/ej515_red2g.html

Kommissionens förordning (EG) 844/2007 om förbud att använda färgämnet E 128, dvs. Röd 2G
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2007/l_195/l_19520070727sv00080009.pdf

Teman: