Förbud att använda preparatet EUPAREN M på vissa kommuners område

24.4.2007

<div>Livsmedelssäkerhetsverket har den 23.4.2007 ändrat villkoren för godkännande av preparatet EUPAREN M och förbjudit användning av det i sådana kommuner som gränsar till vattendrag, om vatten från vattendragen renas genom ozonering för användning som dricksvatten. </div>

Förbudet att använda preparatet gäller till 31.12.2007 och berör följande kommuner enligt vattendrag:

Päijänne: Asikkala, Hollola, Jyväskylä, Jyväskylä landskommun, Jämsä, Jämsänkoski, Korpilahti, Kuhmoinen, Laukas, Leivonmäki, Luhanka, Muurame, Padasjoki, Sysmä, Toivakka;
Ule älv: Kajana, Kempele, Muhos, Uleåborg, Paltamo, Puolanka, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala, Ylikiiminki;
Esse å: Evijärvi, Pedersöre;
Meiko: Kyrkslätt, Sjundeå;
Raisionjoki: Masku, Nådendal, Nousis, Reso, Rusko, Åbo, Vahto;
Immalanjärvi: Imatra, Ruokolax;
Långträsk: Esbo, Grankulla, Vanda;
Dalkarby träsk, Långsjön, Markusbölefjärden: Finström, Jomala

Nedbrytningsprodukten av den aktiva substansen tolylfluanid i preparatet Euparen M är N,N-dimetylsulfamid, som har påträffats i både yt- och grundvattnet i undersökningar som gjorts i många EU-länder under de senaste månaderna. I Finland har den här föreningen påträffats i prover från Vanda å och i råvatten vid Ålands Vatten Ab:s vattenreningsverk. I råvattenprover vid Helsingfors Vatten och Jakobstads Vatten har N,N-dimetylsulfamid inte påträffats. Nedbrytningsprodukten är ofarlig för hälsan, men vid ozonering av vattnet bildar föreningen cancerframkallande nitrosaminer. Sektionen för växtskyddsmedel vid EU:s ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa godkände 16.3.2007 ett beslutsutkast om åtgärder för att förhindra förorening av dricksvatten på grund av tolylfluanid. I beslutet förutsätts att de EU-medlemsstater som använder ozonering för behandling av dricksvatten skall begränsa användningen av preparat som innehåller tolylfluanid eller upphäva preparatens godkännande.

Preparatet Euparen M har använts i Finland sedan 1993 för bekämpning av växtsjukdomar på många frukt-, bär- och prydnadsväxter. För närvarande är preparatet godkänt för bekämpning av äppelskorv, potatisbladmögel, gråmögel, mjöldagg och bladfläcksjuka på jordgubbar, gråmögel på hallon och hallonskottsjuka, gråmögel, bladmögel och mjöldagg på åkerbär, mjöldagg, bladfalls-och bladfläcksjukdomar i vinbär och krusbär samt gråmögel, mjöldagg, rost- och fläcksjukdomar i prydnadsväxter. Euparen har använts på cirka 3500 hektar i Finland under de senaste åren. Årligen säljs i genomsnitt cirka 6400 kg av preparatet.

För de flesta användningarna av Euparen finns det ett eller flera ersättande preparat. Det blir problem framför allt i fruktträdgårdar vid bekämpning av skorv. Det behövs flera besprutningar mot skorv och flera olika medel måste användas för att undvika att resistent skorv uppstår. Evira undersöker möjligheterna att få ersättande preparat för bekämpning av skorv.

I Finland ozoneras i allmänhet inte grundvatten som används som dricksvatten, så de föreningar som eventuellt kommer ned till grundvattnet kan inte bilda nitrosaminer. Dessutom är resterna av tolylfluanid och dess nedbrytningsprodukter i ytvattnet sannolikt små. Många vattenverk har sandfilter före ozoneringen samt aktivkolfilter efter ozoneringen. Största delen av de skadliga organiska föreningarna i vattnet fångas upp i de här filtren. I Finland finns cirka 70 vattenverk som använder ytvatten som råvatten. Av dem
ozonerar 8 sitt vatten.

Ytterligare information:
Överinspektör Reijo Vanhanen, avdelningen för kontroll av jordbruksproduktion, tel. 020 77 25182
förnamn.efternamn@evira.fi

Teman: