Förde stormen Asta med sig koloradoskalbaggar till Finland?

3.8.2010

<p>Stormen Asta som rasade natten mellan torsdag och fredag senaste vecka var exceptionellt hård. De hårda stormvindarna sträckte sig över sydöstra Finland ända fram till Mellersta Österbotten. Livsmedelssäkerhetsverket Evira anser det möjligt att stormen Asta kan ha fört med sig koloradoskalbaggar till Finland. Evira ber därför alla yrkesodlare och fritidsodlare av potatis att hålla ett öga på sina potatisbestånd i hela det område där stormfronten drog fram.</p>

Stormen Unto som rasade år 2002 förde med sig koloradoskalbaggar till ca 350 potatisodlingar i särskilt sydöstra och östra Finland. Tidpunkten var då gynnsam med tanke på baggens naturliga spridningsdrift. Stormen Asta som nu rasade den 30 juli kan ändå ha fört med sig baggar från områdena sydväst om Ladoga.

Om baggar transporterats med stormen är huvuddelen av dem sannolikt andra generationen vuxna individer av baggar som övervintrat och förökat sig under försommaren. Dessa vuxna individer börjar inte längre särskilt aktivt föröka sig, utan de mumsar i sig potatisblad och gräver sedan ner sig djupt i marken för att övervintra. En del av dem kan ändå ännu lägga ägg, särskilt om stormen också fört med sig levande övervintrade honor.

Evira ber därför alla yrkes- och fritidsodlare av potatis inspektera sina potatisbestånd särskilt i det område där stormfronten drog fram, nu också i Mellersta Österbotten. Om man misstänker att koloradoskalbaggar förekommer, skall man omedelbart kontakta journumret nedan för anmälning av skalbaggsobservationer för att få förekomsten verifierad. Eviras och närings-, trafik- och miljöcentralernas växtinspektörer svarar för inspektionerna.

I potatisbeståndet kan påträffas vuxna baggar och klungor av ägg, senare eventuellt också larver. Som vuxen är skalbaggen cirka en centimeter lång. Den har gul rygg med 10 svarta längsgående strimmor och den orangefärgade halsskölden har svarta fläckar. Baggens mannagrynsstora ägg sitter i täta klungor på bladens undersida.

Den nykläckta larven är cirka 1-2 millimeter lång och rätt mörk. Larverna växer snabbt och då skiftar den kullriga ryggen snabbt färg till orangerött. Larven har svart huvud och två längsgående rader av svarta prickar på vardera sidan av kroppen. Som fullvuxen är den något över en centimeter lång.

Koloradoskalbaggen är en av de värsta skadegörarna på potatis i världen. Såväl de vuxna baggarna som larverna äter först hål i potatisbladen. För den värsta ödeläggelsen står larverna som vid massförekomst äter upp bladen tills bara bladnerverna återstår.

Journumret för anmälning av observationer är 040 801 4407 (kl. 9-20, även veckoslut).

Kontaktuppgifter och mer information om koloradoskalbaggen finner du på Eviras webbsidor.

Mer information ger: Sektionschef Raija Valtonen, tfn 040 560 2510

 

Teman: