Förekomsterna av koloradoskalbaggar nu 11

26.7.2011

<p> <strong>Koloradoskalbaggar har hittills påträffats i sammanlagt 11 potatisodlingar. Åtminstone en del av baggens larver har redan grävt ned sig i marken för att förpuppas. Vi kan också vänta oss att pupporna i marken söker sig upp i potatisbeståndet som nya vuxna baggar. Därför är det nu särskilt viktigt att hålla ett öga på potatisåkrarna och husbehovsodlingarna med tanke på baggar.</strong> </p>

Nya förekomster av koloradoskalbaggar påträffades i slutet av förra veckan och under veckoslutet i Tarvasjoki, Kouvola, Aura och Borgå. Fynden har bestått av larver av olika storlekar, men också puppor i marken. Alla förekomster har konstaterats utgående observationer som odlarna anmält till Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Hittills har påträffats enstaka förekomster av koloradoskalbaggar i Nousis, Joutsa, Somero, Nummi-Pusula, Tarvasjoki, Aura och Borgå. I Sysmä och Kouvola har på bägge orter ännu påträffats två förekomster. Åtgärder för att bekämpa larverna och pupporna i marken har redan inletts på alla fyndplatser. Eviras och närings-, trafik- och miljöcentralernas inspektörer kartlägger också potatisodlingarna i fyndplatsernas närhet med tanke på baggar.

Det heta vädret påskyndar baggens utveckling och snart kan vi vänta oss att pupporna i marken söker sig upp i potatisbeståndet som nya vuxna baggar. Därför är det nu i hela landet med undantag för nordligaste Finland särskilt viktigt att hålla ett öga på potatisåkrarna och husbehovsodlingarna med tanke på baggar. Anvisningar om hur baggen identifieras finner du på Eviras webbsidor under länken nedan.

Man får inte på egen hand börja förstöra larvkolonier, eftersom det försvårar bekämpningsåtgärderna som därefter vidtas. Det viktigaste är att omedelbart lämna en anmälan om observationen och sedan invänta att en inspektör kommer till platsen. På större åkerskiften är det bra att märka ut kolonin till exempel med en lång käpp så, att det är lätt att åter finna den.

Observationer och misstankar om sådana skall anmälas till Eviras journummer: 040 801 4407 (kl. 9-20, även veckoslut).

Ytterligare information:
Sektionschef Raija Valtonen, Evira, tfn 02077 25040, 040 560 2510

Förekomstläget: Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadedjur > Aktuellt > Förekomster av koloradoskalbagge
Mer information och bilder på koloradoskalbaggen: www.evira.fi/koloradoskalbagge

Teman: