Förhindra att infektiös anemi hos häst sprids i Finland

15.10.2010

<p>I år har i Europa konstaterats ett stort antal fall av infektiös anemi hos hästar och åsnor bland annat i Frankrike, Tyskland, Belgien, Italien och Storbritannien. Den bakomliggande orsaken är att sjukdomen förekommer som endemisk i Rumänien och att den har spritt sig till övriga Europa särskilt på grund av illegal export av hästar.</p>

Den viktigaste förebyggande åtgärden är att säkerställa att sjuka eller smittobärande hästar inte förs in i landet.

Enligt Europeiska kommissionens skyddsbeslut 2010/346/EG som förnyades sommaren 2010 ska alla hästdjur som exporteras från Rumänien till andra EU-länder undersökas avseende infektiös anemi innan de sänds. I vissa delar av Rumänien är förflyttningar förbjudna. Vidare ska andra hästdjur än de som sänds direkt till ett slakteri såväl i Finland som i övriga EU-länder isoleras under officiell veterinärtillsyn på en bestämmelseanläggning i minst 30 dagar och en officiell veterinär ska ta prover avseende infektiös anemi.

De flesta av fallen med infektiös anemi i Europa har påvisats vid rutintester i samband med införsel i landet när myndigheterna har kontrollerat hästens antikroppar avseende infektiös anemi. Endast en del av hästarna har haft kliniska symptom. Eftersom symptomen på infektiös anemi är otypiska, kortvariga och periodiska händer det lätt att man inte märker dem. Därför är det sannolikt att det finns betydligt fler sjukdomsfall i Europa. I Finland har infektiös anemi påträffats senast 1943.

Strängare begränsningar på import från Rumänien

Större rörlighet för hästdjur från ett land till ett annat ökar risken för att sjukdomen sprids. Enligt myndigheterna i Rumänien är det svårt att övervaka illegala exportörer, och även om veterinärer och polis utför kontroller tillsammans känner myndigheterna inte alltid till export av hästar eftersom djuren inte har anmälts via systemet TRACES (Trade Control and Expert System).

Alla hästar som sänds från Rumänien ska förses med ett microchip. Destinationsorten ska meddelas i förväg via TRACES-systemet minst 36 timmar före hästdjurens ankomst.

Varierande symptom

Infektiös anemi hos häst är en obotlig virussjukdom som leder till att djuret som insjuknat blir svagare och slutligen dör.

Symptomen på infektiös anemi varierar. I den akuta formen kan sjukdomen leda till döden på ett par veckor, men vid en naturlig infektion får djuret i allmänhet i början av sjukdomen endast en kortvarig feber. I den kroniska formen framskrider sjukdomen långsamt och orsakar slutligen kraftig anemi, utmärgling och död.

Om djuret överlever den akuta fasen blir det en livslång bärare och spridare av smittan. I allmänhet sprids smittan via olika blodsugande eller bitande insekter. Viruset smittar också från sto till foster. Sjukdomen smittar inte på människor. Det finns inget vaccin mot infektiös anemi.

Om du misstänker att din häst har insjuknat i infektiös anemi ska du omedelbart kontakta en veterinär. Staten betalar för kontroller och provtagningar avseende infektiös anemi som en officiell veterinär utför.

Ytterligare information:
Import från andra EU-länder, dvs. handel på den inre marknaden: Överinspektör Jaana Vuolle, tfn 040 489 3322
Import från länder utanför EU: Gränsveterinär Mari Lassila, tfn 050 337 1893
Bekämpning av sjukdomen: Överinspektör Jenni Kiilholma, tfn 040 489 3348
Diagnostik: Specialforskare Karoliina Alm-Packalén, tfn 040 486 0052

Teman: