Förmedlare och slakterier ska börja använda får- och getregistret

27.6.2008

<div>Akt&ouml;rer som f&ouml;rmedlar och slaktar djur kan g&ouml;ra anm&auml;lningar om f&aring;r och getter som de tagit emot, f&ouml;rmedlat eller slaktat direkt i f&aring;r- och getregistret fr&aring;n 25.6.2008.</div>

Avsikten med flyttningsanmälningarna är att säkerställa djurens spårbarhet vid utredning av eventuell sjukdom. Vid flyttning av djur från en djurhållningsplats till en annan måste flyttningsanmälningar till centralregistret göras senast inom sju dagar från händelsen.

Förmedlarna kan göra anmälningar till registret för både direkta flyttningar och flyttningar som skett via förmedlarens mellanlager. I samband med slaktanmälan görs också en förmedlingsanmälan, om djuret har hämtats direkt från gården till slakteriet. I annat fall ges endast slaktuppgifter i slaktanmälan.

Förmedlare och slakterier kan av Evira ansöka om rätt att använda får- och getregistret. De blanketter som behövs finns på Eviras webbplats: www.evira.fi > Djur- och hälsa > Märkning och registrering > Får och getter > Får- och getregistret. Man kan logga in i systemet också direkt på adressen https://niemi.mmm.fi/elain.

Förmedlings- och slaktanmälningar kan också göras på blanketter som finns på Eviras webbplats: www.evira.fi > Djur och hälsa > Blanketter (under rubriken Får- och getregistretblanketter).

Ifyllda blanketter sänds till:
Lantbrukets Datacentral, Får- och getregistret, PB 25, 01301 VANDA.

Ytterligare information:
Kundtjänst, Får- och getregistret, tel. 020 690 990
planerare Mia Sundström, Evira, tel. 020 77 24344

Teman: