Förnyad Mapp för livsmedelslagstiftning

14.9.2007

<div>Livsmedelsäkerhetsverket Evira har satt ihop Mappen för livsmedelslagstiftning i samarbete med Edita Publishing Oy. Den består av två mappar med hårda pärmar som är indelade enligt ämnesområde. Den inre indelningen av de nuvarande mapparna om livsmedelslagstiftning kommer att ändras under hösten 2007 och efter ändringen tillsätts uppdaterad lagstiftning sammanlagt tre gånger årligen.</div>

Mapparna är indelade enligt ämnesområde på så sätt, att man under varje huvudrubrik har samlat de gemenskapens och nationella rättsakter och författningar som hör till det ämnesområdet. Till exempel under rubriken Tillsatsämnen finns all lagstiftning som berör tillsatsämnen, både nationella författningar och EG-rättsakter. I mappen finns också tolkningsanvisningar som har utarbetats av Livsmedelssäkerhetsverket för att underlätta tolkningen av lagstiftningen. Mapparna finns endast på finska.

Mapparna är en behändig informationskälla för dem som behöver livsmedelslagstiftningen i sitt arbete, både för aktörerna inom livsmedelsbranschen och för myndigheterna.

Mera information, priser och beställning på Editas Internetsidor: 
http://netmarket.edita.fi/cgi-bin/netmarket/webprog/item/page.htm?itemCode1=37-4953-8&RowNum=8

Fortlöpande prenumeration på mappen (omfattar tre uppdateringar årligen):
Editas kundservice, telefon 020 450 05, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi.

 

Teman: