Förordningen om närings- och hälsopåståenden och förordningen om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen börjar tillämpas

2.7.2007

<div>Förordningarna om näringspåståenden och hälsopåståenden (1924/2006) och om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (1925/2006) börjar tillämpas inom EU den 1 juli 2007. Förordningarna harmonierar lagstiftningen och förfarandena i fråga om närings- och hälsopåståenden och berikning av livsmedel inom EU:s område.</div>

Förordningen om närings- och hälsopåståenden ger enhetliga regler i hälsomarknadsföringen av livsmedel inom EU 

I och med den nya förordningen kommer alla närings- och hälsopåståenden som används vid marknadsföring av livsmedel att bedömas på gemenskapsnivå. Den nya förordningen påverkar från och med början av juli användningen av näringspåståenden och vissa påskrifter på förpackningarna och utöver det blir vissa hänvisningar som eventuellt vilseleder konsumenten förbjudna. Näringsvärdesdeklaration är framöver obligatorisk alltid då ett hälsopåstående framförs om en produkt. Vilka näringspåståenden som är godkända och vilka förutsättningarna att dessa skall få framföras är har beskrivits i förordningen. EU:s första gemensamma förteckning över tillåtna hälsopåståenden och näringsinnehållsprofilerna som utgör en förutsättning för att dessa skall få framföras publiceras senare. Syftet med näringsinnehållsprofilerna är att begränsa användningen av påståenden till näringsmässigt rekommenderbara livsmedel. I förordningen finns olika långa övergångstider för ändringarna.

Förordningen om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel – från tillståndsförfarande till anmälningsförfarande

Utsläppandet av berikade livsmedel på marknaden i Finland underlättas från och med början av juli. För utsläppande av ett livsmedel som berikats med vitaminer och/eller mineralämnen krävs inte längre något tillstånd utan det räcker att företagaren lämnar en anmälan till Livsmedelssäkerhetsverket. Det blir också ändringar i påskrifterna på förpackningarna. En näringsvärdesdeklaration, av vilken bl.a. mängden tillsatta vitaminer och/eller mineralämnen i livsmedlet framgår, är från och med början av juli obligatorisk på berikade livsmedel. För vitamin- och mineralämnestillsatser har inte ännu fastställts några högsta tillåtna mängder utan de kommer att fastställas senare. I förordningen finns övergångstider för ändringarna.

Mer information:

Förordningen om närings- och hälsopåståenden:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2007/l_012/l_01220070118sv00030018.pdf

Berikningsförordningen
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2006/l_404/l_40420061230sv00260038.pdf

 

Teman: