Försäkra dig om jordgubbarnas ursprung innan du köper dem

17.6.2010

<p>En företagare som ingår i försäljnings- och förmedlingskedjan svarar för att informationen om jordgubbarnas riktiga ursprungsland förmedlas vidare från odlingen till konsumenten. Det lönar sig för konsumenten att köpa jordgubbar endast från ett sådant försäljningsställe, där jordgubbarnas ursprung tydligt märkts ut på en skylt eller på askarna eller lådorna.</p>

Förpackningar till jordgubbar skall vara försedda med tydliga påskrifter om ursprungslandet, förpackaren och kvalitetsklassen. Med tanke på tillsynen skall företagaren bevara följehandlingen som följer med bärpartiet, såsom fakturan, följebrevet eller kvittot med information om partiets ursprungsland och kvalitetsklass och också information om partiets storlek.

Syftet med kraven på påskrifter och följehandlingar är att informationen om bärens ursprung oförändrad förmedlas vidare ända fram till konsumenten. Varje köpare, säljare och förmedlare i försäljnings- och förmedlingskedjan svarar för att riktig information förs vidare.

En skylt på ett försäljningsställe med öppna askar
Då man köper jordgubbar färdigt förpackade i öppna askar lönar det sig att säkerställa att det på försäljningsstället finns en skylt, av vilken jordgubbarnas ursprung och kvalitetsklass framgår. Det räcker inte med en eventuell finsk flagga på försäljningsdisken som ursprungsinformation, utan ursprunget skall tydligt anges i skrift med landets hela namn. Ursprunget och kvalitetsklassen för jordgubbar som säljs i lösvikt skall likaså anges på en skylt.

Askar med lock skall vara försedda med påskrifter
Om jordgubbarna förpackats i askar med lock, skall askarna vara försedda med påskrifter om ursprungslandet, förpackaren och kvalitetsklassen. Det lönar sig för en konsument som köper större partier att försäkra sig om att packlådorna är försedda med tydliga påskrifter om bärens ursprungsland och kvalitetsklass och förpackarens namn och adress. Av påskrifterna skall också framgå hur mycket bär förpackningen innehåller (t.ex. 250 g, 500 g, 2 kg eller 5 kg).

Köp kvalitet
Jodgubbar säljs vanligen som bär av klass I. För att uppfylla kraven på bär av klass I skall jordgubbarna ha hög kvalitet och de får inte vara jordiga. Alla saluhållna jordgubbar skall vara färska, hela och rena. Förskämda, ruttna, mögliga eller jordiga jordgubbar tillåts inte ens i klass II.

Jordgubbarna behåller bättre sin kvalitet om de redan på odlingsplatsen plockas direkt i de askar de kommer att saluhållas i än om de hälls ut på försäljningsdisken och sedan skopas upp i plastpåse till kunden. Också för att försvåra eventuellt missbruk rekommenderar Evira att man undviker att hälla bären på försäljningsdisken och gynnar försäljning direkt ur förpackningarna.

Så här försäkrar du dig bäst om ursprunget
Det lönar sig för konsumenten att före köpbeslutet försäkra sig om att försäljningsställets innehavares namn och kontaktuppgifter är tydligt synliga på försäljningsstället. Den som säljer bär skall veta vem som förpackat jordgubbarna han eller hon säljer. Jordgubbar som odlats i Finland förpackas redan på gården direkt i packlådor och då är förpackaren vanligen den samma som odlaren och adressen berättar var bären odlats.

Om man vill vara helt säker på att jordgubbarna man köper är inhemska, lönar det sig att köpa dem av en odlare man känner. Vid direktförsäljning eller självplockning uppstår sällan oklarhet om bärens ursprung. Information om gårdar med direktförsäljning finner man på internet med sökorden ”direktförsäljning +jordgubbar” eller ”suoramyynti + mansikka”.

Försäljare som har en försäljningsplats på torget året om följer i allmänhet noggrant märkningskraven och kräver korrekta påskrifter av sina leverantörer. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utövar tillsyn över försäljarna på torg och andra platser med utomhusförsäljning.

Eviras och ELY-centralernas (närings-, trafik- och miljöcentralernas) inspektörer utövar tillsyn över ursprungsmärkningarna för grönsaker och de utövar också denna sommar tillsyn på torgen och i detaljhandeln.

Mer information om påskrifter och märkningar
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Frukt och grönsaker > Krav på märkning

Kvalitetskrav på jordgubbar
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Frukt och grönsaker > Produktvisa handelsnormer

Mer information ger:
överinspektör Niina Matilainen, Evira, tfn 020 77 25045

 

Teman: