Försäljning och marknadsföring av växten stevia eller delar av växten stevia som livsmedel är förbjudet

30.3.2012

<p>Stevia eller växten <em>Stevia rebaudiana</em> är ett nytt livsmedel som i EU än så länge inte beviljats något sådant tillstånd, som avses i förordningen om nya livsmedel. Växten stevia eller till exempel torkade blad av växten stevia får sålunda inte säljas eller marknadsföras som livsmedel.</p>

Användning av steviolglykosider (E 960) tillverkade av bladextrakt av växten stevia som sötningsmedel är enligt lagstiftningen om tillsatser däremot tillåtet från och med 2.12.2011. Användningen av steviolglykosider i livsmedel regleras av ändringen (EU) nr 1131/2011 av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008. I påskrifterna på förpackningen till livsmedel eller i annan marknadsföring av livsmedel får inte användas ordet ”stevia” för att beskriva steviolglykosiderna som använts som sötningsmedel. Ordet ”stevia” hänvisar till användning av hela växten eller delar av denna, vilket vilseleder konsumenten och därför är förbjudet.

Mer detaljerad information finner du på Eviras webbplats.
Nya livsmedel:
evira.fi - livsmedel - tillverkning_och_forsaljning - nya_livsmedel/
Steviolglykosider:
evira.fi - livsmedel - information _om_livsmedel_ - sammansattning - medel_som_forbattrar_livsmedel - tillsatser - information_om_enskilda_tillsatser - /steviolglykosider/

Mer information ger:
Nya livsmedel
Överinspektör Sanna Viljakainen, tfn 050 464 9354, sanna.viljakainen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Överinspektör, sektionschef Pirkko Kostamo (30.3.–9.4.), tfn 050 386 8436, pirkko.kostamo at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Tillsatser
Överinspektör Kirsi-Helena Kanninen, tfn 040 489 3346, kirsi-helena.kanninen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: