Forskning om nyttoanvändning av slamkompost

1.6.2009

<p>&nbsp;</p>

Evira har deltagit i ett tvåårigt forskningsprojekt finansierat av JSM, Utveckling av biotester för kontroll av gödselfabrikat; Främjande av nyttoanvändning av slam (BIOSLAM) (på finska Biotestien kehittäminen lannoitevalmisteiden valvontaan; Lietteiden hyötykäytön edistäminen (BIOLIETE)).

I forskningsprojektet undersöktes miljöpåverkan av organiska gödselfabrikat tillverkade av komposterat slam.

Läs mera om forskningsresultaten av nyttoanvändning av slamkompost Uusiouutiset 2009:20  (på finska, pdf 298 kt).

Ytterligare information:
specialforskare Liisa Maunuksela, enheten för växtanalytik, tfn 0400 256 097,
liisa.maunuksela at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Teman: