Forskningsseminarium 10.12.2013: <i>Listeria monocytogenes</i> i livsmedelskedjan – bakteriens förekomst och förmåga att överleva

5.12.2013

<p> <em>Listeria monocytogenes</em> är en livsmedelsburen sjukdomsalstrare. I Finland är incidensen för listerios högre än i genomsnitt i Europa. Åren 2010 - 2012 drabbades årligen 43 - 71 personer av sjukdomen. Fram till utgången av november år 2013 har inrapporterats 55 inhemska fall av listerios.</p>

Specialforskare, VMD Annukka Markkula på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för  livsmedels- och   fodermikrobiologi ger föreläsningen över Listeria monocytogenes och dess förekomst och förmåga att överleva.

Resumén över ämnet (pdf, 20 kb).
Föreläsningen sker på finska.

Forskningsseminarium äger rum i Helsingfors Vik, Evira-huset,
Mustialagatan 3. Föreläsningssal C111, ti 10.12.2013, kl. 15.00 - 16.00.

Det behövs ingen förhandsanmälan till Eviras forskningsseminarier.

Välkommen!

Ytterligare information:
specialforskare, VMD Annukka Markkula,
forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi, tfn
050 564 6175.

Teman: