Forskningsseminarium 10.2.2009: Finländska 1-, 3- och 6-åringars A-vitaminintag via leverrätter – kvantitativ riskvärdering

6.2.2009

<div>Lever är ett mångsidigt födoämne som innehåller A-vitamin och många andra näringsämnen. Men lever är också förknippad med risker. Lever innehåller A-vitamin i form av retinoider, som vid kontinuerligt intag av stora mängder kan vara skadligt för hälsan. På seminariet presenteras en riskvärdering som gjorts med tanke på barn. </div>

TkD Kirsi-Helena Liukkonen
Enheten för riskvärdering, Evira, Helsingfors
Evira/Helsingfors Vik, Auditorium C111 Kalevi
ti 10.2.2009, kl. 15.00 – 16.00

För att förhindra för stort intag av A-vitamin har leverrätter sedan år 1990 inte rekommenderats för barn under 1 år. Rådet för barn i lekåldern har varit att de kan äta leverrätter högst två gånger i månaden. För att bedöma nödvändigheten av de här rekommendationerna har Livsmedelssäkerhetsverket Evira gjort en riskvärdering av finländska barns intag av A-vitamin via leverrätter. Målet för riskvärderingen var att bedöma 1-, 3- och 6-åringars exponering för A-vitamin i form av retinoider i leverrätter samt att samtidigt utreda om barns intag av leverrätter fortsättningsvis ska begränsas.

I riskvärderingarna användes uppgifter om konsumtionen av leverrätter (den s.k. DIPP-näringsundersökningen) samt recept och uppgifter om retinoidhalter. Genom Monte Carlo-simulering uppskattades intaget av A-vitamin och retinoider via leverrätter samt utan intag av leverrätter. Exponeringen bedömdes i form av långtidsintag samt som exponering i form av engångsdos. Resultaten av simuleringen jämfördes med intagsrekommendationerna och de övre gränserna för intaget. Med hjälp av en simuleringsmodell bedömdes också hur stor en trygg portion av leverrätter är och hur ofta man kan äta dem.

Vid riskvärderingen drogs följande slutsatser:
1. Fastän leverrätter hjälper vissa barn att få det rekommenderade intaget av A-vitamin, kan andra barn utsättas för alltför höga halter av retinoider.
2. Den andel som verkligen äter lever är sannolikt mycket större än vad som framkommer utgående från uppgifter om matintaget under tre dagar.
3. Vid bedömning av hur säkert det är på lång sikt att äta leverrätter är inte bara dosen utan också frekvensen av betydelse. Säker dosstorlek och frekvens beror på barnets ålder och leverrätten. I allmänhet kan leverkorv och -pastej ätas oftare än leverlåda, leversås eller leverbiff.

Det behövs ingen förhandsanmälan till Eviras forskningsseminarier.
Välkommen!


Teman: