Forskningsseminarium 11.12.2012: EHECbakteriens förekomst i livsmedel och dess utmaning för forskningen

5.12.2012

<br />

Specialforskare Saija Hallanvuo på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för livsmedel- och fodermikrobiologi berättar om EHEC-bakteriens förekomst i livsmedel och om det, vilken utmaning bakterien utgör för forskningen.

Resumén över ämnet (pdf, 14 kb).
Föreläsningen sker på finska.

Forskningsseminarium äger rum i Helsingfors Vik, Evira-huset, Mustialagatan 3,
föreläsningssal C111 Kalevi ti 11.12.2012, kl. 15.00-16.00.

Det behövs ingen förhandsanmälan till Eviras forskningsseminarier.

Välkommen!

Ytterligare information:
specialforskare Saija Hallanvuo, forskningsenheten för livsmedel- och fodermikrobiolog,
tfn 040 489 3448

Teman: