Forskningsseminarium 14.2.2012: Varseblivning och epidemiologi av samt värdspektrum för kokoppevirus och Bornavirus

9.2.2012

Specialforskare, VMD Paula Kinnunen, Försvarsmakten, håller föreläsningen om Varseblivning och epidemiologi av samt värdspektrum för kokoppevirus och Bornavirus.

Resumén över ämnet (pdf, 17 kb).
Föreläsningen sker på finska.

Forskningsseminarium äger rum i Helsingfors Vik, Evira-huset, Mustialagatan 3,
auditorium C111 Kalevi ti 14.2.2012, kl. 15.00-16.00

Det behövs ingen förhandsanmälan till Eviras forskningsseminarier.

Välkommen!

Ytterligare information:
specialforskare Paula Kinnunen
Försvarsmakten
tfn +358-299-580 326, paula.kinnunen at-merkki.gif : 1Kb mil.fi

Teman: