Forskningsseminarium 14.5.2013: Molekylbiologin hos parapoxviruset hos ren och identifieringen av viruset

8.5.2013

Specialforskare Maria Hautaniemi på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för djursjukdomsvirologi berättar om parapoxvirus, dess molekylbiologi och identifieringen av viruset.

Resumén över ämnet (pdf, 13 kb).
Föreläsningen sker på finska.

Forskningsseminarium äger rum i Helsingfors Vik, Evira-huset,
Mustialagatan 3, föreläsningssal C111 Kalevi ti 14.5.2013, kl. 15.00-16.00.

Det behövs ingen förhandsanmälan till Eviras forskningsseminarier.

Välkommen!

Ytterligare information:
specialforskare Maria Hautaniemi, forskningsenheten för djursjokdomsvirologi,
tfn 050 573 6891

Teman: