Forskningsseminarium 14.6.2011: Tidstrend - gamla och nya gifter i Östersjöfisk

10.6.2011

<p>Forskningsprofessor Anja Hallikainen, som arbetar på Eviras forskningsenheten för riskvärdering, håller föreläsningen om Tidstrend – gamla och nya gifter i Östersjöfisk. Forskningsseminariet hör samman med resultaten av forskningsprojektet EU-fiskar II som publiserades i maj 2011.</p>

Resumén  över ämnet (pdf, 12 kb).
Föreläsningen sker på finska.

Forskningsrapporten Environmental pollutants in Baltic fish and other domestic fish: PCDD/F, PCB, PBDE, PFC and OT compounds är på finska, bara beskrivningen kan läsas på svenska.

Forskningsseminariet äger rum i Helsingfors Vik, Evira-huset, Mustialagatan 3,
auditorium C111 Kalevi, ti 14.6.2011, kl. 15.00-16.00.

Det behövs ingen förhandsanmälan till Eviras forskningsseminarier.

Välkommen!

Ytterligare information:
forskningsprofessor Anja Hallikainen, forskningsenheten för riskvärdering,
tfn 050 386 8433, anja.hallikainen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: