Forskningsseminarium 27.1.2015: Konjugerade mykotoxiner i de finländska spannmålen

20.1.2015

<p>Forskare Alexis Nathanail på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för kemi och toxikologi föreläser om konjugerade mykotoxiner och deras närvaro&nbsp;i de finländska spannmålen. Mykotoxiner är föreningar som är bildade av mögel och som kan vara farliga för både människors och djurs hälsa. Mykotoxiner kan också orsaka ekonomiska förluster genom att försämra kvaliteten på skördarna.&nbsp;</p>

Engelskspråkig resumé över ämnet.

Forskningsseminarium äger rum i Helsingfors Vik, Evira-huset, Mustialagatan 3, auditorium C111, 
ti 27.1.2015, kl. 15.00 - 16.00.
Föreläsningen hålls på engelska.

Det behövs ingen förhandsanmälan till Eviras forskningsseminarier.

Välkommen!

Ytterligare information på engelska:
forskare Alexis Nathanail, tfn 050 564 4743

 

Teman: