Forskningsseminarium 4.5.2010: Atypiska mykobakterier

29.4.2010

<p>Specialforskare, veterinär specialiserad på smittsamma djursjukdomar, Jaana Seppänen, som arbetar på Eviras forskningsenhet för djursjukdomsbakteriologi håller ett föredrag om atypiska mykobakterier.</p>

På forskningsseminariet går man också igenom mykobakterieläget hos djuren i Finland, jämförelserna mellan mykobakteriestammar som isolerats av svin och människor och paratuberkulosundersökningarna.

Forskningsseminariet hålls i Evirahuset i Vik i Helsingfors, Mustialagatan 3, auditorium C111 Kalevi tis. 4.5.2010, kl. 15.00 - 16.00
Eviras forskningsseminarier kräver ingen förhandsanmälning.

Du kan bekanta dig med ämnet i sammandraget av föredraget  (pdf, 17 kb)
Föreläsningen sker på finska.

Välkommen!

Mer information om föredraget:
specialforskare Jaana Seppänen
tfn 050 435 1712
jaana.seppanen at-merkki-kapea.gif evira.fi

Teman: