Forskningsseminarium 5.3.2013: Ranavirus - identifiering, avskiljning och smittbärarens immunreaktion

26.2.2013

Specialforskare Riika Holopainen på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för djursjukdomsvirologi berättar om RANA-virus.

Resumén över ämnet (pdf, 12 kb).
Föreläsningen sker på finska.

Forskningsseminarium äger rum i Helsingfors Vik, Evira-huset, Mustialagatan 3, auditorium
C111 Kalevi ti 5.3.2013, kl. 15.00-16.00.

Det behövs ingen förhandsanmälan till Eviras forskningsseminarier.
Välkommen!

Ytterligare information:
specialforskare Riikka Holopainen, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi
tfn 050 439 3974.

Teman: