Forskningsseminarium 6.5.2014: Fettsyrasammansättningen hos olika växtfettprodukter och lättostarnas kvalitet

24.4.2014

FD Tiina Ritvanen föreläser om olika växtfettprodukters fettsyrasammansättning och lättostarnas kvalitet. Fettets primära roll i kosten är att tjäna som källa till energi. Största delen av fettet är ändå fettsyror som har en mer komplex inverkan på hälsan. Det förekommer skillnader i enskilda fettsyrors inverkan och av analyserna krävs därför en allt noggrannare identifiering av fettsyrorna.

Resumén över ämnet.
Föreläsningen hålls på finska.

Föreläsningen bygger på publikationen  Ripened cheeses: the effects of fat modifications on sensory characteristics and fatty acid composition (Evira Research Reports 4/2013), som godkändes som doktorsavhandling vis Helsingfors universitets agrikultur-forstvetenskapliga fakultet 10.12.2013.

Forskningsseminarium äger rum i Helsingfors Vik, Evira-huset,
Mustialagatan 3, föreläsningssal C111, ti 6.5.2014, kl. 15.00-16.00.

Det behövs ingen förhandsanmälan till Eviras forskningsseminarier.

Välkommen!

Ytterligare information:
specialforskare, FD Tiina Ritvanen, forskningsenheten för kemi och toxikologi, tfn 040 489 3415

Teman: