Forskningsseminarium 8.3.2011: Gödselfabrikat från biogasanläggningar – biotester inom kvalitetsuppföljning

4.3.2011

Specialforskare, FD Liisa Maunuksela, som arbetar på Eviras enheten för växtanalytik, håller föreläsningen om biotester inom kvalitetsuppföljning av gödselfabrikat från biogasanläggningar.

Resumén över ämnet  (pdf, 14 kb)
Föreläsningen sker på finska.

Forskningsseminarium äger rum i Helsingfors Vik, Evira-huset, Mustialagatan 3,
auditorium C111 Kalevi ti 8.3.2011, kl. 15.00-16.00

Det behövs ingen förhandsanmälan till Eviras forskningsseminarier.

Välkommen!

Ytterligare information:
specialforskare Liisa Maunuksela, enheten för växtanalytik
tfn 0400 256 097, liisa.maunuksela at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: