Första observationen av koloradoskalbaggar i sydöstra Finland

3.8.2010

<p>Den första observationen av koloradoskalbaggar denna sommar gjordes i går måndagen den 2 augusti i en potatisodling för husbehov i kommunen Parikkala i sydöstra Finland. Livsmedelssäkerhetsverket Evira tog emot anmälningen om att en observation misstänks från ägaren till åkern. Eviras inspektörer verifierade misstanken och förintade baggarna.</p>

Det rörde sig ändå inte om en förekomst orsakad av stormen Asta. På potatisåkern påträffades en härd av otaliga koloradoskalbaggslarver som bestod av såväl små som så gott som fullvuxna larver. Det har således funnits en fortplantningsduglig vuxen bagge på åkern redan före stormen Asta.

Evira ber fortsättningsvis alla yrkes- och fritidsodlare av potatis inspektera sina potatisbestånd i östra och sydöstra Finland och i hela det område, där stormfronten Asta drog fram. I potatisbeståndet kan påträffas härdar av olika larvstadier av koloradoskalbaggar som kommit tidigare under sommaren eller vuxna baggar som stormen Asta fört med sig och äggklungor från sådana, senare också larver.

Om man misstänker att koloradoskalbaggar förekommer, skall man omedelbart kontakta journumret nedan för anmälning av koloradoskalbaggsobservationer för att få förekomsten verifierad. Eviras och närings-, trafik- och miljöcentralernas växtinspektörer svarar för inspektionerna och bekämpningen.

Koloradoskalbaggen är en av de värsta skadegörarna på potatis i världen. Såväl de vuxna baggarna som larverna äter först hål i potatisbladen. För den värsta ödeläggelsen står larverna som vid massförekomst äter upp bladen tills bara bladnerverna återstår.

Journumret för anmälning av observationer är 040 801 4407 (kl. 9-20, även veckoslut).

Mer information om koloradoskalbaggen och hur den identifieras finner du på Eviras webbsidor.

Mer information ger: Sektionschef Raija Valtonen, tfn 040 560 2510

 

Teman: