Främmande ämnen i guarkärnmjöl utreds

10.8.2007

<div>Mycket höga halter av dioxin och det förbjudna bekämpningsmedlet pentaklorfenol har konstaterats i guarkärnmjöl som importerats från Indien via Schweiz. Enligt vad vi för närvarande vet medför dessa kontaminanter inte någon omedelbar hälsorisk för konsumenterna. Eftersom ämnena ändå är sådana, som man vet att har många toxiska effekter, borde konsumenterna inte i onödan exponeras för dem.</div>

Guarkärnmjöl (E 412) är en tillsats som används som förtjockningsmedel och bärare i många livsmedel, också i ekologiska produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung. Ämnet förekommer också i vissa kosttillskott avsedda för bantning.

Cirka 80 % av allt guarkärnmjöl på EU-marknaden kommer från Indien. För närvarande har dioxin påträffats i en produkt från en tillsatstillverkare. För närvarande har vi ingen helhetsbild av problemets omfattning. Orsaken till kontaminationen utreds i Indien.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har utrett importen av guarkärnmjöl och informerat företagarna om saken och de utreder som bäst själv saken för sina egna produkters del. Verket har också bett tullen utöva tillsyn över alla guarkärnmjölspreparat som kommer från Indien.  Evira kartlägger förekomsten av gurkärnmjöl av indiskt ursprung på marknaden.

Evira informerar omedelbart om eventuella tillbakadraganden och om sina egna undersökningsresultat när de är klara.

Mer information ger
överinspektör Taina Rautio, tfn 050 492 1998
direktör Auli Suojanen, tfn 020 77 24280

 

Teman: