Gå inte in i svinhus om du har influensa och hostar

1.2.2013

<br /> <br />

Människor som är influensasjuka bör undvika att komma i kontakt med svin. Livsmedelssäkerhetsverket Evira varnar för att säsonginfluensavirus och särskilt svininfluensavirus kan orsaka sjukdomar i luftvägarna även hos svin.

I januari 2013 har bl.a. viruset A/H1N1pdm09, som också kallas svininfluensavirus, konstaterats hos människor i samband med Institutet för hälsa och välfärds (THL) säsonginfluensauppföljning. I Finland har enstaka fall av detta virus senast konstaterats hos svin 2010.

Korrekta tillvägagångssätt förhindrar att influensavirus smittar från människor till svin. På svingårdar ska särskild uppmärksamhet fästas vid sjukdomsskyddet, dvs. användningen av skyddskläder och skyddsskor och noggrann handhygien, hos människor som besöker utrymmen där djur hålls. Utomstående personer bör inte släppas in i utrymmena om det inte är nödvändigt.

Om en person med luftvägssymtom trots sjukdomen måste besöka ett svinhus får man inte glömma sjukdomsskyddet. Man bör använda minst andningsskydd FFP2 och skyddskläder. Det är också nödvändigt att tvätta händerna innan man går in i de utrymmen där djuren hålls.

Svininfluensa smittar inte människor via livsmedel.

Vikten av sjukdomsskydd under säsonginfluensatiden aktualiserades på nytt när det rapporterades från Norge att man under januari 2013 hittat svininfluensavirus i prover som tagits av svin på två olika orter. I bägge fallen insjuknade svinen efter att svinskötaren hade uppvisat influensasymtom. Djuren smittades sannolikt av svininfluensa från sjuka arbetstagare. 

Utöver den inhemska smittorisken måste man komma ihåg de djursjukdomsrisker som hänför sig till gårdsbesök utomlands. En person som har besökt ett djurstall utanför Finlands gränser bör vänta 48 timmar innan han eller hon går in i ett svinhus här.

Läs mera:
Information on svininfluensa (Evira) 
Säsonginfluensauppföljning(THL, på finska)

Mera information:  
Sirkka-Liisa Korpenfelt, specialforskare, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, tfn 050 351 0308
Taina Laine, specialforskare, forskningsenheten för produktionsdjurs och vilthälsa, tfn 050 373 6614Teman: