Går det att få klarhet i påskrifterna på livsmedelsförpackningarna?

28.11.2007

<div>Enligt en ny utredning gjord av Evira och Finlands Konsumentförbund finns det många brister i påskrifterna på livsmedelsförpackningarna. Därför öppnar Evira en webbsida för en enkät bland konsumenterna. Dessutom tar Evira samt länsstyrelserna i Södra och Västra Finland under en dag emot samtal från konsumenterna. Målet är att samla in konsumenternas erfarenheter av hur klara och synliga påskrifterna på livsmedelsförpackningarna är. </div>

Under den kampanj som nu ordnas kan konsumenterna meddela sina observationer och erfarenheter till Evira samt till livsmedelsinspektörerna vid länsstyrelserna i Södra och Västra Finland. Kommentarer kan ges via Eviras webbplats www.evira.fi 28.11–3.12 samt per telefon fredagen den 30.11. Samtal tas emot kl. 8–16.15.

Konsumenterna kan ringa till följande telefonnummer fredagen den 30.11:

  • Evira 040 350 3641
  • Länsstyrelsen i Södra Finland: 02051 63015 (Tavastehus och Kouvola) och 02051 63174 (Helsingfors)
  • Länsstyrelsen i Västra Finland: 040 522 2206

Samtal till nummer som börjar med 02051 kostar från fast telefon 8,21 cent/samtal + 1,47 cent/minut och från mobiltelefon 8,21 cent/samtal + 29,13 cent/minut. Priset för samtal till en mobiltelefonanslutning är den normala mobilsamtalsavgiften.

Konsumenternas erfarenheter av förpackningspåskrifterna är värdefulla. På vilka produkter/produktgrupper syns förpackningspåskrifterna inte tydligt? Varför är det svårt att få klarhet i påskrifterna? Beror det på att texten är för finstilt, färgen eller något annat? Har konsumenten hittat någon att vända sig till för att framföra klagomål om påskrifterna? Dessutom är förslag om hur påskrifternas synlighet kan förbättras välkomna.

Evira hoppas få många kommentarer från konsumenterna under kampanjen. Resultaten sammanställs och läggs ut på Eviras webbplats. De problem med förpackningspåskrifterna som framkommit sänds till kommunernas tillsynsmyndigheter för behandling. Sammanställningen av resultaten beaktas i utvecklingen av den praktiska tillsynen samt i lagstiftningen om förpackningspåskrifter. Konsumenterna har alltså en verklig möjlighet att påverka.

Ytterligare information:

Kommentarer kan ges på adressen:
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillsyn_och_foretagare/paskrifter_pa_forpackningar/erfarenheter_av_paskrifternas_synlighet/

Eviras och Finlands Konsumentförbunds utredning om förpackningspåskrifternas tydlighet och synlighet: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/aktuellt/?id=796

Överinspektör Tytti Itkonen, 020 77 24296, 050 558 2696
Överinspektör Eeva Fieandt, 020 77 24285, 050 386 8404
Enhetsdirektör Auli Suojanen, 020 77 24280, 050 386 8434
e-post: förnamn.efternamn@evira.fi

Teman: