Gästföredrag om mjältbrand och sjukdomar hos vilda djur i allmänhet 23.10.2012, DVM Robert Stewart Gainer

18.10.2012

<br />

Föredraget är öppet för alla intresserade och det hålls på engelska.
Föredraget hålls i Vik i Helsingfors, Evirahuset, Mustialagatan 3, auditorium Kalevi kl. 13-14.

Robert Stewart Gainer avlade år 1971 veterinärexamen vid universitetet i Saskatchewan. Magistergraden i zoologi tog han vid British Columbia universitetet i Vancouver år 1979 med magisterarbetet “The role of anthrax in the population biology of wildebeest in the Selous Game Reserve”. Ämnet var mjältbrand bland gnupopulationen i viltreservatet Selous i Tanzania. Under vistelsen i Tanzania forskade Gainer också i nekrobacillosen som orsakar klövspaltsinflammation och ledinflammationer bland gnuantiloper. I Tanzania ådrog han sig också själv mjältbrandssmitta.

Under sin vistelse i Afrika forskade han också i parasitmaskarna som påträffas i viltreservatet Selous. Gainer är också en av de få människor i världen som sett en vuxen ekinokockparasit i tarmkanalen på ett lejon. Han forskade också i parasiten Linguatula multiannulata hos hyena som kanske är den närmaste släktingen till parasiten Linguatula arctica hos ren. I Selous bekantade han sig också med andra nära släktingar till parasiterna bland renar, även om han då ännu inte var intresserad av biogeografi. Andra sådana parasiter bland renar och vilda djur i Tanzania är t.ex. Paramphistomum och Setaria.

Efter att ha återkommit till Kanada från Afrika arbetade Gainer som veterinär i Alberta och Nordvästra territoriet och som biologilärare vid Thebacha College i Fort Smith, men också som kommersiell flygare. Mjältbranden fascinerar honom ännu som pensionär. Intresset för ämnet hålls uppe av de oregelbundna, men ofta upprepade mjältbrandsutbrotten bland bisonflockarna i Kanada. Det senaste utbrottet kom sommaren 2012, då cirka en tredjedel av de 7000 bisonen i området Mills Lake avled.

I litteraturen fann Robert Gainer hänvisningar om att mjältbrand kan förekomma bland finska renar. Hösten 2011 företog han sin första forskningsresa till Finland. Han fann ändå ingen mjältbrand.

Efter att ytterligare ha bekantat sig med den ryska litteraturen i branschen beslöt Gainer skriva en skrivelse till den kanadensiska veterinärtidningen tillsammans med forskningsprofessor Antti Oksanen.

Skrivelsen publicerades nyligen:
Gainer, R., Oksanen, A. 2012. Anthrax and the Taiga. Practitioners' Corner, Canadian Veterinary Journal 53: 1123-5.

I samband med sin resa till Petersburg kommer Robert S. Gainer på sin andra forskningsresa till Finland. I det sammanhanget besöker han Evira i föredragets tecken.

Gainers magisterarbetet och dess abstrakt kan läsas här

Mer information om gästföreläsningen:
forskningsprofessor Antti Oksanen
förnamn.efternamn(at)evira.fi

Teman: