Ge akt på koloradoskalbaggar fortsättningsvis

22.8.2014

<p>Det är mycket viktigt att både yrkes- och husbehovsodlare aktivt är uppmärksamma på eventuell förekomst av koloradoskalbaggar på hösten. Det lönar sig speciellt att söka efter fullvuxna skalbaggar, larver och spår av att dessa har ätit av potatisblasten. Det lönar sig också att kontrollera blasten som finns kvar på områden där potatisen redan har tagits upp. Livsmedelssäkerhetsverket Evira ber om anmälan av misstankar om och observationer av skalbaggar till journumret.</p>

Skalbaggar kan fortfarande hittas på blasten då potatisen tas upp, på upptagningsmaskinens sorteringsband eller på blasten som blivit kvar på åkrar där potatisen redan har tagits upp.

”Man kan anta att antalet skalbaggsförekomster är större än det som hittills upptäckts.En del av de fullvuxna skalbaggarna av en ny generation håller redan på att gräva ned sig i jorden för att övervintra.Det är ytterst viktigt att lokalisera nya förekomster av skalbaggar ännu i höst med tanke på det fortsatta bekämpningsarbetet”, säger överinspektör Atro Virtanen vid Evira.

Husbehovs- och yrkesodlarnas observationsanmälningar

Evira uppmanar att man ska ringa och anmäla alla misstankar om koloradoskalbaggar till journumret: 040 801 4407 (säkrast kl. 9–20, även på veckosluten).

För inspektionerna och bekämpningen svarar Eviras och Närings-, trafik- och miljöcentralernas inspektörer.Man ska inte själv börja bekämpa skalbaggarna, eftersom det försvårar myndigheternas möjligheter att lyckas med sina bekämpningsåtgärder.

Sommarens upptäckter i Sydöstra Finland och Södra Savolax

Fram till 22 augusti har 30 förekomster av koloradoskalbaggar hittats. Alla fynd den här sommaren har varit på området mellan Sydöstra Finland och Mellersta Finland.

En fullvuxen koloradoskalbagge är ungefär 1 cm lång och har välvd rygg. På ryggen har den tio svarta längsgående ränder på gul botten. Larverna är cirka 1 cm långa, gulröda och de har två rader med svarta prickar längs sidorna.

Läs mera:
Information om kontroll av koloradoskalbaggar, åtgärder samt förekomstplatser  

Mer information:
överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607

Teman: