Generaldirektör Matti Aho: En handlingsmodell för tidigt ingripande krävs också i veterinärernas arbete

28.11.2012

<br />

”Med en förebyggande handlingsmodell för tidigt ingripande förmår veterinären begränsa sådana risker, som då de besannas blir arbetsdryga och dyra för alla parter”, underströk Livsmedelssäkerhetsverket Eviras generaldirektör Matti Aho i sitt tal på veterinärdagarna den 28 november 2012.

Aho påminde om att veterinären är en av de få som ser djuren på mycket nära håll. Veterinären har ofta en lång erfarenhet av vanorna på varje enskild gård och också en realistisk uppfattning om de allmänna rutinerna i branschen. Då veterinären uppdagar missförhållanden i djurens hälsa eller skötsel, är det enligt Aho utöver behandlingen av djuret också viktigt att ta upp dessa observationer till diskussion.

Aho anser att veterinärkåren har en skyldighet att säga sin åsikt, då man i finsk djurhållning går i en riktning som inte förbättrar djurens hälsa och välfärd eller om man inte tar tillräckligt snabba steg i rätt riktning.

”I Finland är till exempel avstånden mellan gårdarna långa och stora kalvuppfödningsgårdar samlar upp djuren från ett vidsträckt område. Transporten är påfrestande för de små kalvarna och infektionstrycket ökar. Det som lämpar sig för Danmark och Holland lämpar sig inte nödvändigtvis för Finland. Att hålla nötkreaturen bundna tycker jag också är en sed, som vi redan borde ha lagt oss av med”, sade Aho.

Generaldirektör Matti Ahos tal i sin helhet (på finska)

Läs mer om Veterinärdagar den 28-30 november 2012

Teman: