Generaldirektör Matti Aho: Miljö- och hälsoskyddet som en del av social- och hälsovårdsreformen

29.5.2015

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Eviras generaldirektör Matti Aho föreslår att miljö- och hälsoskyddet tas med som en del av reformen av servicestrukturen inom social- och hälsovården.</p>

”Miljö- och hälsoskyddets beröring med social- och hälsovården förklaras av att man med bägge vill främja människors hälsa direkt och indirekt. Jag anser att antalet enheter man planerat inom social- och hälsovården är tillräckligt också med tanke på organiseringen av miljö- och hälsoskyddet. Jag föreslår därför att miljö- och hälsoskyddet tas med som en del av tillämpningsområdet för den nya lagen om social- och hälsovården”, konstaterade Aho i Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultets publik fredagen den 29 maj 2015.

Aho anser en översyn av miljö- och hälsoskyddets organisation som  nödvändig, eftersom den delvis byggts upp i enlighet med den nuvarande social- och hälsovården.  Han anser att man samtidigt måste dryfta den statliga regionförvaltningens roll i styrningen av de reducerade kommunala enheterna inom miljö- och hälsoskyddet. För närvarande ligger ansvaret för styrningen av de kommunala enheterna hos regionförvaltningsverken.

”Jag föreslår att vi fördomsfritt överväger möjligheten att överföra styrningsuppgifterna till riksplanet och således gör dem till en del av Livsmedelssäkerhetsverket Evira och tillsynsuppgifterna till en del av de nya enheterna inom miljö- och hälsoskyddet”, sade Aho.

Miljö- och hälsoskyddet omfattar bland annat tillsynen över livsmedel, konsumentsäkerheten och djurens hälsa och välfärd.

 

 

 

Teman: