Genmodifierade ingredienser syns i förpackningspåskrifterna

4.8.2009

<p>Genmodifierade (gm) livsmedel innehåller gentekniskt modifierade organismer eller ingredienser tillverkade av sådana. För att få komma ut på marknaden måste sådana livsmedel genomgå ett strängt undersöknings-, inspektions- och tillståndsförfarande. Genmodifierade livsmedel måste vara tydligt märkta.</p>

Användning av genmodifierade (gm) ingredienser syns i förpackningspåskrifterna

För att garantera konsumenten möjlighet att välja måste genmodifierade ingredienser anges. Om genmodifierade växter eller ingredienser tillverkade av sådana har använts i tillverkningen i en mängd större än 0,9 %, anges detta på produktens förpackning. Märkningen ”genmodifierad” eller till exempel ”tillverkad av genmodifierad soja” finns i ingrediensförteckningen omedelbart efter den genmodifierade ingrediensen eller efter de ingredienser som är tillverkade av något genmodifierat slag. Om det inte anges på produkten att genmodifierade ingredienser har använts är produkten inte genmodifierad. På butikshyllorna i Finland finns för närvarande inga livsmedel som innehåller genmodifierade ingredienser.

Genmodifierade livsmedel och foder undersöks innan de släpps ut på marknaden

Genmodifierade livsmedel och foder får inte komma ut på marknaden om de inte har beviljats tillstånd i EU. I EU går alla genmodifierade organismer igenom ett strängt förfarande för godkännande. De godkända genmodifierade ämnena har ingen skadlig inverkan på människornas, djurens eller miljöns hälsa. Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Tullen har tillsyn över genmodifierade livsmedel och foder i Finland.

Mera information om förpackningspåskrifterna och genmodifierade livsmedel finns på webbsidorna för kampanjen Fräscht och färskt, förpackningspåskrifterna i blickpunkten. 

Ytterligare information:
överinspektör Sanna Viljakainen, tel. 020 77 24291, 050 464 9354

Teman: