Genomet för viruset som orsakar munsjuka hos ren utrett

18.8.2010

<p>Munsjuka hos ren är en av parapoxvirus orsakad sjukdom, som lätt sprider sig och medför rennäringen betydande ekonomiska förluster. Sjukdomen förekommer vanligen om vintern. Den orsakar renarna smärta på de skadade ställena och försämrad aptit och den gör renarna mottagliga för sekundära bakterieinfektioner. Sjukdomen kan också leda till att renen dör. I Finland verifierades parapoxvirus hos renar första gången under munsjukdomsepidemin vintern 1992–1993 och därefter har sjukdomen förekommit stadigt. Sjukdomen är en zoonos och viruset kan således infektera en person som hanterar renen och orsaka blåsor på huden.</p>

En bekämpning av sjukdomen förutsätter att vi känner till det orsakande viruset. Hos finska renar har påträffats parapoxvirus som liknar såväl ORF-viruset (ORFV) hos får som viruset som orsakar falska kokoppor (PCPV) hos nötkreatur. Det PCPV-liknande ”nya” parapoxviruset hos ren påträffades vintern 2000 och har sedan dess varit det huvudsakliga viruset som orsakar munsjuka i Finland. I Livsmedelssäkerhetsverket Evira har man blivit färdig med ett projekt som gällde sekvensering av hela genomet för det PCPV-liknande parapoxviruset hos ren.

Genomet för parapoxvirus hos ren visade sig till sin uppbyggnad likna de övriga sekvenserade parapoxvirusen. Viruset har 131 gener och dessas ordningsföljd i genomet och likhet med PCP-virusets gener verifierar att nötkreatur är ursprunget för viruset hos ren. Utgående från jämförelser av hela genomet konstaterades PCP-viruset vara närmare släkt med ORF-viruset hos får än med det papulära stomatitviruset (BPSV) hos nötkreatur. Det kan delvis förklara renens mottaglighet för såväl ORF- som PCP-viruset. Viruset hos ren har de flesta generna som beskrivits hos parapoxvirus och som påverkar sjukdomsalstringsförmågan och dessutom flera nya, hos andra virus okända gener. De konstaterade skillnaderna i immunomodulations- och virulensgenerna hos PCP-viruset hos ren och ORF-viruset hos får förklarar eventuellt sjukdomens olika fenotyp i munsjukdomsfallen på 1990- och 2000-talen.

Skotska Moredun Research Institute, enheten för virusforskning vid nyzeeländska University of Otago och Biomedicums High Throughput Center och molekylmedicinska sekvenseringslaboratoriet vid Helsingfors universitet har deltagit i arbetet.

Forskningsresultaten har publicerats i den internationella vetenskapliga publikationen J Gen Virol2010: 91, pp. 1560 – 1576. Hautaniemi M, Ueda N, Tuimala J, Mercer AA, Lahdenperä J, McInnes CJ.
The genome of Pseudocowpoxvirus: comparison of a reindeer isolate and a reference strain.

Mer information ger:
forskare Maria Hautaniemi, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi,
maria.hautaniemi at-merkki-kapea.gifevira.fi, tfn 050 573 6891

 

Teman: