Glasfynden utreds på olika håll

7.4.2009

<div>Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras, dagligvaruhandlarnas förening Päivittäistavarakauppayhdistys PTY ry:s och Livsmedelsindustriförbundets utredningar är det inget som tyder på att det skulle finnas något samband mellan de fynd av glasskärvor i livsmedel som påträffats i Finland och motsvarande fall i Sverige. På grund av den offentlighet saken rönt har anmälningarna från konsumenterna om misstänkta främmande föremål ökat.</div>

I fall av enstaka produktfel, såsom då främmande föremål påträffas i en produkt, skall konsumenten kontakta den butik, där produkten inköpts.

Konsumenten skall returnera produkten och/eller förpackningen och det föremål som påträffats i produkten till butiken. Man kan också informera livsmedelstillsynsmyndigheten i hemkommunen om saken. Enligt den information vi fått från Sverige har sådana fjäderfäprodukter som misstanken gäller inte införts till Finland.

Evira följer upp läget.

Mer information:
Generaldirektör Jaana Husu-Kallio, tfn 020 77 24000, 0400 291 910
Överinspektör Pirkko Kostamo, tfn 020 77 24236, 050 386 8436
Enhetsdirektör Kyösti Siponen, tfn 020 77 24230, 050 386 8412
Enhetsdirektör Arja Kaiponen, tfn 020 77 24280, 050 386 8432
Teman: