Gmo-riskvärdering utvecklas av EFSA:s och medlemsländernas experter

1.2.2008

<div>Europeiska myndigheten f&ouml;r livsmedelss&auml;kerhet (EFSA) utvecklar riskv&auml;rdering av genetiskt modifierade organismer (gmo) i samarbete med medlemsl&auml;nderna. M&aring;let &auml;r att f&aring; &auml;nnu st&ouml;rre systemk&auml;nnedom och godk&auml;nnande f&ouml;r v&auml;rderingsf&ouml;rfarandena.</div>

Vetenskaplig riskvärdering utnyttjas också vid utveckling av lagstiftning och tillsyn.

I november i fjol ordnade EFSA ett möte med över 60 deltagande riskvärderingsexperter som tillsatts av EU:s medlemsländer.

Ett av mötets viktigaste teman var värdering av miljörisken med genetiskt modifierade växter avsedda för odling i Europa. Vid utveckling av värderingsmetoderna borde man enligt experterna speciellt koncentrera sig på bl.a. fältförsök och regionala särdrag.

Mötesrapporten finns nu på EFSA:s webbplats:
  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178682961414.htm

Ytterligare information
överinspektör Erkki Vesanto, Evira, tel. 020 77 25380
överinspektör Raili Laine, Evira, tel. 020 77 25207

Teman: