God kvalitet på den inhemska spannmålsskörden

27.11.2007

<div>Den inhemska spannmålsskörden håller god kvalitet. Hälften av vetet fyller kraven för brödsäd och 42 % av maltkornet är mältningsdugligt. Av havren uppfyller 94 % foderindustrins allmänna kvalitetskrav. Endast kornet är kvalitetsmässigt svagare än i fjol. Trots det har över 71 % av kornet en hektolitervikt över 74 kilo. Tike och Evira har sammanställt preliminära uppgifter om skörden år 2007. De slutliga uppgifterna om skörden publiceras i januari 2008. </div>

Över hälften av vetet duger till brödsäd
Hälften av veteskörden eller 397 miljoner kilo uppfyllde kvalitetskraven för brödvete. Av detta var 350 miljoner kilo vårvete och 48 miljoner kilo höstvete. Vårvetets proteinhalt var högre än i fjol, vilket ledde till att den bakningsdugliga skördens andel steg från fjolårets 42 procent till 54 procent i år. De regionala skillnaderna var stora. I Nyland uppfyllde endast 39 procent av vårveteskörden kraven för brödsäd, medan andelen var 83 procent i Egentliga Finland.

Av den inhemska rågskörden på 88 miljoner kilo uppfyllde 84 procent kvalitetskraven för brödsäd. Andelen är mindre ån i fjol (93 %), eftersom falltalet blev lägre i år än i fjol.

42 % av maltkornet mältningsdugligt
Av det korn som odlades till maltkorn fyllde 215 miljoner kilo eller 42 % av skörden kvalitetskraven för mältning. Den mältningsdugliga skördens andel är 11 procent större än i fjol, eftersom skördens proteinhalt blev lägre i år än i fjol. Maltkornets kvalitet förbättrades i synnerhet i Tavastland: mängden maltkorn som lämpar sig för mältning ökade från 12 miljoner kilo till 60 miljoner kilo.

Fodersäden av god kvalitet
Av skörden av fodersäd på omkring 1,5 miljarder kilo hade något över en miljard kilo eller 71 procent en hektolitervikt över 64 kilo. Fodersäd vars hektolitervikt är över 64 kilo är i regel handelsduglig.

Av havreskörden överskred 94 procent foderindustrins kvalitetskrav på 52 kilos hektolitervikt och 29 procent viktkravet för grynhavre som är 58 kilo per hektoliter. Enligt de kvalitetskriterier som användes var havren av lika god kvalitet som i fjol. I fråga om havrens kvalitet var de regionala skillnaderna mindre än i fråga om de andra spannmålsslagen.

Uppgifterna i meddelandet har sammanställts på basis av Tikes preliminära uppgifter om skörden och preliminära uppgifter om spannmålsskördens kvalitet från Eviras spannmålslaboratorium. Tike har samlat in uppgifter om skörden genom en sampelundersökning riktad till ca 5 800 gårdar. Tikes undersökning omfattande också de 1 700 gårdar av vilka Eviras enhet för spannmålskontroll begärt in spannmålsprov för kvalitetsundersökning. Tikes skördestatistik besvarades av nästan 5 700 gårdar och Evira fick in spannmålsprov för kvalitetsanalys från över 800 gårdar. Arealuppgifterna i statistiken baserar sig på de preliminära uppgifterna från lantbruksregistret år 2007. En tabell över spannmålskvaliteten baserad på de slutliga uppgifterna publiceras 17.1.2007.

Ytterligare information
Tabell: Spannmålskördens kvalitet 2007 - preliminär uppskattning 27.11.2007 (pdf, 100 kbyte)
http://www.evira.fi/attachments/kasvintuotanto_ja_rehut/vilja/tiedote_liitteet/Viljan_laatu_2007.pdf

Statistik över spannmålsskörden
Forskare Anneli Partala, tel. 020 77 21 376
Forskare Mirva Kokkinen, tel. 020 77 21 371
Tike, statistikgruppen
E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@mmmtike.fi

Uppgifter om spannmålens kvalitet
Direktör Mirja Kartio, tel. 020 77 25090
Överinspektör Juha Kärkkäinen, tel. 020 77 25098
Livsmedelssäkerhetsverket Evira, enheten för spannmålskontroll
E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@evira.fi

 

Teman: