God spannmålskvalitet trots kylig och regnig växtperiod

14.2.2013

<p>Spannmålsskördens kvalitet och kvantitet blev god trots att växtperioden 2012 var försenad samt regnigare och kyligare än i genomsnitt. Vetekvaliteten dras ned av låg proteinhalt, men över hälften av skörden är användbar som brödsäd. Falltalen blev tillräckligt höga för brödsäd trots den sena skörden. Fodersäden har hög hektolitervikt.</p>

Hälften av höstens veteskörd på 887 miljoner kilo uppfyller kvalitetskriterierna för brödsäd i fråga om proteinhalt, falltal och hektolitervikt. Skördens kvalitet och kvantitet når inte upp till de två föregående årens mycket goda nivå. Veteskörden av brödsädskvalitet minskade så mycket som 40 procent från föregående år, men blev ändå större än genomsnittet under de senaste åtta åren.

Skörden fördelar sig på 782 miljoner kilo vårvete, varav 55 procent håller brödsädskvalitet, och 105 miljoner kilo höstvete, varav endast en femtedel håller brödsädskvalitet. Kvaliteten dras ned av låg proteinhalt. Falltalet är lägre än genomsnittet under föregående år, men ändå tillräckligt högt för att uppfylla kvalitetskraven på brödsäd trots att skördeperioden fortsatte långt in på hösten.

Mest vårvete produceras i Egentliga Finland och Nyland, där 40 och 57 procent av skörden håller brödsädskvalitet. I Tavastland är andelen 72 procent, i Satakunta 59 procent och i Sydöstra Finland endast 32 procent.

Merparten av rågskörden håller bakningskvalitet

Rågskörden på 64 miljoner kilo håller god kvalitet i likhet med de två föregående åren. 84 procent uppfyller kraven på råg med normalpris (falltal 120, hektolitervikt 71 kilo), dvs. håller bakningskvalitet. Prover från de viktigaste rågproduktionsområdena – Egentliga Finland, Nyland och Tavastland – visar att rågskörden uppfyller alla de uppställda kraven.

Malt- och foderkorn av bättre kvalitet än föregående år

Skörden av maltkorn håller klart bättre kvalitet än skörden för de två föregående åren. 71 procent av skörden på 367 miljoner kilo uppfyller kraven på proteinhalt och sortering för maltkorn med normalpris. Kvaliteten dras ned av hög proteinhalt i 23 procent av proverna och liten kornstorlek i 18 procent av dem. Mest maltkorn produceras i Egentliga Finland, där 85 procent av skörden håller maltkvaliteten.

Skörden av foderkorn håller bättre kvalitet än skörden för de två föregående åren och totalskörden blev dessutom större, 1 215 miljoner kilo, varav 69 procent har en hektolitervikt på minst 64 kilo. I genomsnitt är hektolitervikten 64,6 kilo, vilket är högre än genomsnittet under de senaste tio åren.

Havreskörden hade högt hektolitervikter på tio år

Havreskörden hade höga hektolitervikter. Nästan hela skörden på 1 073 miljoner kilo hade en hektolitervikt på minst 52 kilo, som är ett normalt kvalitetskrav i foderindustrin. Hela 63 procent av havreskörden uppfyller det allmänna kravet på 58 kilo i hektolitervikt för grynhavre. Andelen är den högsta på över tio år.

Skörde- och kvalitetsuppgifternas bakgrund

I pressmeddelandet kombineras skördeuppgifter från Tike, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, och kvalitetsuppföljningsuppgifter för 2012 från Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Skördeundersökningen omfattade cirka 6 000 gårdar och i kvalitetsuppföljningen analyserades spannmålsprover från cirka 400 gårdar. Odlingsväxternas skördearealer har räknats ut genom att minska den anmälda odlingsarealen i odlarnas stödansökningar med den totalt förstörda arealen enligt odlarnas skördeskadeansökningar.


Läs mera
Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Spannmåls kvalitet > Statistik av spannmålsskördens kvalitet

Tabell:
Spannmålskördens kvalitet 2012 (pdf, 98 kbyte)

Ytterligare information
Skördeuppgifter, spannmålsväxter
Tike, statistiktjänster
Forskare Lauri Juntti, tel 0295 313 139
Statistikchef Anneli Partala, tel 0295 313 145
E-postadresser: fornamn.efternamn@mmmtike.fi
www.mmmtike.fi


Kvalitetsuppgifter, spannmål
Evira
Forskare Anne Mäittälä, tel 040 740 1300
Specialforskare Elina Sieviläinen, tel 040 848 6094
Enhetsdirektör Mirja Kartio, tel 040 534 5510
Livsmedelssäkerhetsverket Evira, enheten för växtanalytik
E-postadresser: fornamn.efternamn@evira.fi

Teman: