Godkännande av fodertillsatser måste sökas på nytt

2.7.2008

<div>Endast fodertillsatser som är godkända inom EU får finnas på marknaden och användas för utfodring av djur. Den som tillverkar eller släpper ut en tillsats på marknaden måste göra en ny ansökan om godkännande för ämnen som finns i fodertillsatsregistret. Ansökan lämnas in till Europeiska kommissionen och till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) senast 7.11.2010. Nya regler för ansökningsförfarandet publicerades i maj.</div>

Förnyad ansökan gäller fodertillsatser som är godkända i enlighet med direktivet 70/524/EEG samt urea, derivat därav, aminosyror och deras salter och derivat som godkänts i enlighet med direktivet 82/471/EEG. Ansökan ska nu också göras för ensileringstillsatser som inte alls har genomgått ett förfarande för godkännande inom gemenskapen. För alla dessa s.k. befintliga produkter, som anmäldes till Kommissionen i november 2004, måste en ny ansökan lämnas in senast 7.11.2010.

Vid ansökan om godkännande av både fodertillsatser som kräver förnyat godkännande och nya fodertillsatser gör Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA utgående från ansökan en säkerhets- och effektivitetsbedömning. Beslut om godkännande fattas av kommissionen tillsammans med medlemsstaterna. En tillsats godkänns för 10 år i enlighet med förordning (EG) Nr 1831/2003, varefter godkännande kan sökas på nytt. Godkännandena utfärdas som förordningar och de godkända tillsatserna förs in i registret.

Om ingen ansökan har lämnats in inom utsatt tid, senast 7.11.2010, för en s.k. befintlig fodertillsats, utfärdas en förordning som förutsätter att den berörda tillsatsen dras bort från marknaden inom en utsatt tid.

Mera information:
• Meddelande 27.6.2008 Godkännande av fodertillsatser måste sökas på nytt senast 7.11.2010. Nya ansökningsanvisningar har publicerats
www.evira.fi > växtproduktion och foder > Foder > Aktuellt
• Förfarande för godkännande av fodertillsatser och ansökningsanvisningar
www.evira.fi > växtproduktion och foder > Foder > Fodertillsatser > Godkännande av tillsatser


Ytterligare information:
överinspektör Raili Laine, Evira, tel. 020 77 25207, förnamn.efternamn@evira.fi
överinspektör Tarja Root, Evira, tel. 020 77 25221, förnamn.efternamn@evira.fi
överinspektör Eeva Saarisalo, JSM, tel. (09) 160 52320, förnamn.efternamn@mmm.fi 


Teman: