Goliatmusseronen godkänd som ny svamp i förteckningen över matsvampar

30.5.2007

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Evira meddelade den 16 april 2007 en föreskrift om förteckningen över matsvampar (3/2007). Föreskriften trädde omedelbart i kraft och den gäller tills vidare. Förteckningen över matsvampar har utarbetats med stöd av handels- och industriministeriets förordning om saluföring av matsvampar (489/2006). Förteckningen reglerar och begränsar försäljningen av saluhållna matsvampar, eftersom endast sådana matsvampar, som nämnts i förteckningen, får saluhållas som livsmedel. I förteckningen över matsvampar ingår också anvisningar om försäljning av svampar av samma släkt i samma parti och föreskrifter om namnen på odlade matsvampar.</div>

I förteckningen över matsvampar ingår sammanlagt 24 matsvampar. Förteckningen finns tillgänglig på Finlex under punkten Myndigheternas föreskriftssamlingar och på Eviras webbsidor ( http://www.evira.fi/attachments/palveluhakemisto/eviran_maarayskokoelma/maarays_3_2007.pdf)

Goliatmusseronen (Tricholoma matsutake) har tagits med som ny svamp i förteckningen över matsvampar. Förteckningen kompletterades med goliatmusseronen i enlighet med ett förslag från en arbetsgrupp för utarbetande av en förordning om grönsaker tillsatt av handels- och industriministeriet. Goliatmusseronen är en uppskattad matsvamp särskilt i Japan, där svampen har använts i hundratals år. Möjligheterna till export av goliatmusseron anses goda. Svampen får värde också på så sätt att finska restauranger kan servera maträtter tillredda på goliatmusseron till japanska turister. Årligen exporteras över tre miljoner kilo goliatmusseron till Japan bl.a. från Kina och Sydkorea och en närbesläktad sort från Kanada och USA. Också i Sverige kartläggs möjligheterna att exportera goliatmusseron.

Goliatmusseronen trivs på tallmoar och den förekommer i hela landet. Regniga somrar ger svampen de bästa skördarna i norra Finland, där den förekommer på liknande moar som rödbrun stensopp. Den har ett fast kött och den blir rätt stor. Bäst som handelssvamp är unga goliatmusseroner, hos vilka hatten inte ännu helt öppnat sig. Arktiska Aromer r.f. har valt goliatmusseronen till årets svamp och publicerat en broschyr över svampen för att göra den bättre känd. Broschyren kan skrivas ut på föreningens webbsidor (www.arktisetaromit.fi >Tiedotteet) eller beställas från föreningens kontor mot postningskostnader. 

Mer information ger:
Livsmedelsöverinspektör Arja Kaiponen, Evira (förteckningen över handelssvampar), tfn 020 77 24288, arja.kaiponenat-merkki.gifevira.fi
Verksamhetsledare Simo Moisio, Arktiska Aromer r.f. (goliatmusseronbroschyren och plockning och utnyttjande av naturprodukter), tfn (08) 6155 5591, 040 5801186, simo.moisioat-merkki.gifarctic-flavours.fi

Teman: