Grå handel med utsäde granskas igen av Evira

2.7.2013

<p>Myndigheterna som övervakar utsädeshandeln gjorde 199 tillsynskontroller år 2012. Utgående från dem utfärdade Evira 25 marknadsföringsförbud och 9 skriftliga anmärkningar för förseelser mot lagen om handel med utsäde.</p>

Anmärkningar gavs främst till odlare som annonserade om ocertifierat utsäde, alltså grått utsäde, i tidningar och på webben. Marknadsföringsförbud gavs för torgförsäljning av ocertifierat potatisutsäde samt försäljning av ogranskat utsäde i tidningar och på webben. Dessutom försattes partier av rödbets- och squashfrö i marknadsföringsförbud, då partierna inte uppfyllde grobarhetskraven.

Som utsäde för odling av åker- och trädgårdsväxter får man i Finland endast marknadsföra certifierat, dvs. officiellt granskat utsäde. Även vid försäljning mellan gårdarna måste utsädet vara certifierat. Bestämmelserna i lagen om handel med utsäde gäller inte bara konventionell produktion utan också ekologisk produktion.

Utsädeshandeln övervakas av Eviras egna inspektörer och av närings-, trafik- och miljöcentralerna runtom i Finland.

Evira godkänner utsädespackerier

Endast ett av Evira godkänt utsädespackeri får förpacka certifierat utsäde. Det finns 166 godkända utsädespackerier. Evira har en förteckning över godkända packerier på sin webbplats.

Förpackningstillstånd beviljas för högst fem år efter att Evira har förrättat syn. Dessutom måste personalen avlägga ett skriftligt yrkesprov med godkänt resultat. Evira beviljade 95 tillstånd till utsädespackerier år 2012.

Mer information på Eviras webbplats
Marknadstillsyn över utsädeshandeln:
Evira.fi > Växter > Försäljning och marknadsföring > Utsäde > Marknadstillsyn

Förteckning över godkända utsädespackerier:
Evira.fi > Växter > Försäljning och marknadsföring > Utsäde > Förpackande

Mer information
överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto, tfn 040 833 2482

Teman: