Grobarheten av grönsaksväxter under förstoringsglas

16.9.2009

<p>Tyngdpunkterna för Eviras marknadskontroll av utsädeshandeln låg på provtagningar av gamla utsädespartier och av påsar med morots- och salladsutsäde avsett för fritidsbruk, samt på kontrollen av försäljningen av ocertifierat utsäde. År 2008 gjordes totalt 258 kontrollinspektioner. Till följd av brott mot lagen om handel med utsäde utfärdades sammanlagt 18 anmärkningar och 25 marknadsföringsförbud.</p>

Utsäde till grönsaksväxter marknadsförs till Finland huvudsakligen från övriga medlemsländer i EU och kontrolleras med stickprov. År 2008 koncentrerades kontrollen på de portionspåsar med morots- och salladsutsäde som konsumenterna oftast köper i antingen utsädesaffärer eller livsmedelsbutiker. För morotsutsäde är minimum kravet på grobarheten 65 procent och för salladsutsädet 75 procent.

Grobarheten av utsädet fastställdes på basis av 97 prover av morotsutsäde och 94 av salladsutsäde. Resultaten från analyserna gav för handen att drygt 8 procent, dvs. 8 partier med morotsutsäde och 8 med salladsutsäde, inte fyllde kraven på grobarhet, och de ställdes under marknadsföringsförbud. Det fanns dessutom en stor mängd förpackningar på vilka man hade tryckt en grobarhetsprocent, men för vilka kontrollprovets grobarhetsresultat låg lägre än den angivna grobarhetsprocenten. Utsäde till grönsaksväxter i portionspåsar som marknadsförs för fritidsbruk ska fylla kvalitetskraven på samma sätt som utsäde avsett för yrkesmässigt bruk. Till följd av de uppnådda resultaten kommer Evira att fortsätta att ta kontrollprover av utsäde till grönsaksväxter avsedda för fritidsbruk, för att säkerställa grobarheten i utsädespartier som marknadsförs.

För gamla utsädespartier avsedda för yrkesmässigt bruk undersöktes för 54 partier grobarheten i marknadskontrollprover av utsädespartier. Det togs 36 prov av säd, 17 av gräs- och foderväxter samt ett prov av olje- och fiberväxter. Av dessa låg 7 inte inom ramarna som ställts av internationella utsädeskontrollorganisationen ISTA, men de fyllde ändå nationella krav på grobarhet. Bara ett parti fyllde inte kvalitetskraven på grobarhet och ställdes under marknadsföringsförbud. Om resultaten kan man konstatera att av utsädespartier som certifierades för 3 - 4 år sedan finns det högst lite kvar på marknaden. Därtill har partiernas kvalitet blivit bättre relativt året innan. Packerierna har mer än tidigare innan marknadsföringen låtit kontrollerat grobarheten i gamla utsädespartier.

Vid tillsynskontrollerna i utsädespackerierna, utsädesaffärerna och på torgen granskades företagens bokföring och informationen om försäljningen av olika handelspartier av utsäde. Dessutom granskades utsädespartier på marknaden, deras förpackningspåskrifter, garantibevis och certifiering. Marknadsföringen kontrollerades också under bevakning av webbreklam och tidningsannonser. Skriftliga anmärkningar gavs särskilt vad gäller brister i registren per handelspartier. Ett importerat parti utsädespotatis ställdes under marknadsföringsförbud då det inte fyllde kvalitetskraven.

Mera om kontrollen av certifierat utsäde:
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Utsäde

Tilläggsuppgifter:
överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto, Evira, t. 020 77 25320
överinspektör Kristiina Sulkonen, Evira, t. 020 77 25327
inspektör Mika Kivistö, Evira, t. 020 77 25321

 

Teman: