Groddar som misstänks ha orsakat EHEC-epidemin i Tyskland finns inte i Finland

6.6.2011

<p>Enligt utredningarna som gjorts har till Finland inte införts groddar från det företag, som producerat de groddar som har misstänkts ha samband med EHEC-epidemin. Någon bekräftelse på epidemins ursprung har ändå inte erhållits från de tyska myndigheterna.</p>

I Finland har inte konstaterats EHEC-epidemier som härstammar från groddar. Däremot har det i Finland förekommit två salmonellamatförgiftningsepidemier orsakade av groddar åren 2007 och 2009. Det rörde sig om importerade groddar av blålusern.

Evira påminner om att grönsaker alltid skall tvättas omsorgsfullt. Det gäller också groddar. Det är viktigt att också tvätta händerna särskilt efter besök på toaletten och att inte laga mat då man är sjuk.

Mer information om bakterien EHEC: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/information_om_livsmedel_/livsmedelsfaror/matforgiftningar/mikrober_som_orsakar_matforgiftning___/escherichia_coli/

Mer information ger:
Generaldirektör Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910
Enhetschef Auli Vaarala, tfn 050 386 8420

Teman: